Åtte år ut i karriereløpet – har mennene løpt fra kvinnene? en analyse av høyere grads kandidater som avsluttet utdanningen våren 2000

NIFU-rapport 2010:10. Formålet med denne rapporten er å studere i hvilken grad høyt utdannede kvinner og menn har utviklet forskjellige karrierer allerede i løpet av de første åtte og et halvt årene etter avsluttet utdanning. Dette gjør vi ved å studere hva slags typer jobber de har, hvilken sektor de arbeider i og deres lønnsnivå. Vi er også opptatt av hvordan det har gått med dem som snublet i starten av karrieren og stiller spørsmål om disse får en mindre gunstig karriereutvikling enn dem som hadde en uproblematisk start på karrieren.

detaljer

Tittel Åtte år ut i karriereløpet - har mennene løpt fra kvinnene? en analyse av høyere grads kandidater som avsluttet utdanningen våren 2000
Kategori RAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-664-6
issn1504-1824