Kjønn og musikk : Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk

NIFU-rapport 2010:49. På oppdrag fra Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo har NIFU gjennomført en mindre kartlegging av tilstanden når det gjelder kjønnsfordelingen innenfor musikk.
Denne rapporten utgjør bakgrunnen for NIFUs to foredrag på konferansen “Musikk. Likestilling og rekruttering. Utdanningsinstitusjonenes ansvar og utfordringer” som ble arrangert i Oslo 1. desember 2010 av Institutt for musikkvitenskap.

detaljer

Tittel Kjønn og musikk : Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-730-8
issn1504-1824