Indikatorer for prioritering i norsk forskning

NIFU-rapport 2010:20. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP i denne rapporten utarbeidet forslag til indikatorer som kan brukes for å måle eller beskrive status for prioriteringene i regjeringens siste forskningsmelding; St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning. Rapporten gir også en oversikt over indikatorer og indikatorutvikling knyttet til forsknings- og innovasjonssystemet – nasjonalt og internasjonalt.

detaljer

Tittel Indikatorer for prioritering i norsk forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterStig Slipersæter
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-682-0
issn1504-1824