Stipendiater og doktorgradsgjennomføring

NIFU-rapport 2012:29. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU utarbeidet en oppdatert versjon av Rapport 40/2009. Nye tall for doktorgradsstipendiater viser en markert bedring i gjennomføringsgrad og gjennomføringstid. I tillegg til å dokumentere endringer i gjennomstrømning de siste 20 årene diskuterer rapporten årsakene til at stadig flere fullfører doktorgradsstudiet

detaljer

Tittel Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Bruen Olsen
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-853-4
issn1892-2597