Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid: Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning

NIFU-rapport 2012:13. Formålet med denne rapporten er å presentere hovedresultater fra «Kandidatundersøkelsen av profesjoner». Dette er en undersøkelse av ti ulike grupper kandidater som fullførte en høyere utdanning våren 2008. De fleste av disse er profesjonsutdanninger. Undersøkelsen foregikk i tidsrommet januar – april 2011. Hovedfokus for denne rapporten er om det er store forskjeller i de ulike kandidatgruppenes sysselsetting, mistilpasning, lønn, kompetanseutnyttelse, tilfredshet med jobb og deres vurderinger av om utdanningen gir et godt grunnlag for yrkeskarrieren.

detaljer

Tittel Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid: Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning
Kategori RAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-824-4
issn1892-2597