Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen

NIFU-rapport 2012:35. Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. Handlingsplanen ble lansert i 2009 av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Den har som mål å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. I rapporten foretas en gjennomgang av de ulike tiltakene i handlingsplanen med vekt på tiltakenes relevans og hvordan de er fulgt opp

detaljer

Tittel Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen
KategoriRAPPORT
ForfatterAsbjørn Kårstein
ForfatterOlav R Spilling
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-865-7
issn1892-2597