Instituttsektoren i norsk forskning: FoU-ressurser. Internasjonale relasjoner. Erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse. Forholdet til norske universiteter og høgskoler. Instituttpolitikk i andre nordiske land

NIFU-rapport 2001:04. Denne rapporten belyser til dels svært ulike sider ved instituttsektoren. Først redegjør vi for instituttenes FoU-ressurser (Del 1). Deretter tematiseres forskningsinstituttenes internasjonale relasjoner (Del 2) og deres deltakelse i og erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse (Del 3). Vellykket engasjement på den internasjonale arena avhenger bl.a. av instituttenes deltakelse i nasjonale nettverk, som behandles i et eget kapittel om instituttenes forhold til norske universiteter og høgskoler (Del 4). Til slutt redegjør vi for instituttforskningen i våre naboland Danmark, Finland og Sverige, og prøver å sammenligne den med sider ved den norske instituttpolitikken (Del 5).

detaljer

Tittel Instituttsektoren i norsk forskning: FoU-ressurser. Internasjonale relasjoner. Erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse. Forholdet til norske universiteter og høgskoler. Instituttpolitikk i andre nordiske land
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterStig Slipersæter
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2001
isbn82-7218-445-1
issn0807-3635