Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede

NIFU-rapport 2012:39. Denne rapporten inneholder hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2011. Rapporten er en videreutvikling av et arbeidsnotat med foreløpige resultater som ble utarbeidet i forbindelse med NIFUs årskonferanse 1. juni 2012. Tallene er nå oppdatert, og langt flere temaer og tabeller er inkludert i rapporten.
Presentasjonen legger vekt på indikatorer som omhandler overgang fra utdanning til arbeid, men belyser også spørsmål som berører kandidatenes tilfredshet med utdanning og lærested. I tillegg er det et eget kapittel som fokuserer på situasjonen for nyutdannede med innvandringsbakgrunn (kapittel 3).

detaljer

Tittel Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-869-5
issn1892-2597