Trivsel og innsats: Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier Resultater fra ”Stud.mag.” – undersøkelsene

NIFU-rapport 2002:01. Denne rapporten presenterer resultater fra en landsomfattende undersøkelse blant studenter ved norske læresteder. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom Norsk Gallup institutt og Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning (NIFU) og er initiert og finansiert av fire norske aviser: Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for avisbilaget ”Stud.mag.” som er myntet på studiesøkende. Denne rapporten er imidlertid finansiert med midler fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom bevilgning over programmet ”Rekruttering og gjennomstrømning”, og presenterer andre typer analyser enn det som framkommer i ”Stud.mag.”-bilagene.

detaljer

Tittel Trivsel og innsats: Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier Resultater fra ”Stud.mag.” - undersøkelsene
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2002
isbn82-7218-456-7
issn0807-3635