Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 1999. NIFU skriftserie nr. 12/2001

NIFU-rapport 2001:12. På oppdrag fra Norges forskningsråd, området for Bioproduksjon og foredling, har Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) kartlagt omfanget av ressurser (utgifter og personale) innenfor marin FoU for 1999. Undersøkelsen dekker FoU knyttet til det biologiske ressursgrunnlaget med fiskeri, havbruk og foredling, samt områdene marked, organisasjon, rammebetingelser, samfunn og politikk og kystsoneforvaltning i tilknytning til det marine området.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor marin FoU 1999. NIFU skriftserie nr. 12/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2001
issn0808-4572