Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. NIFU skriftserie nr. 15/2001

NIFU-rapport 2001:15. Rapporten gir en oversikt over publiseringsvirksomheten ved de fire universitetene og tre vitenskapelige høgskoler i tidsrommet 1998-2000. Den viser hvilke publiseringskanaler og publiseringsformer som benyttes, og hvordan publiseringsmønsteret har endret seg i den siste tyveårs-perioden. Også omfanget av allmennrettet publisering blir dokumentert. Datamaterialet er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige fast vitenskapelig ansatte ved disse institusjonene.

detaljer

Tittel Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. NIFU skriftserie nr. 15/2001
Kategori RAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2001
issn0808-4572