Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og landbrukssektoren: FoU-ressurser 1997 og 1999. NIFU Skriftserie 26/2001

NIFU-rapport 2001:26. Denne rapporten belyser ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) og utgjør en del av faktagrunnlaget innenfor landbruks- og fiskerisektoren i 1999. Datamaterialet er hentet fra den nasjonale FoU-statistikken som utføres annethvert år. Tilsvarende kartlegging ble gjennomført for 1997.

detaljer

Tittel Faktagrunnlag for sektoranalyser for fiskeri- og havbrukssektoren og landbrukssektoren: FoU-ressurser 1997 og 1999. NIFU Skriftserie 26/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2001
issn0808-4572