Tolv år etter høgskolereformen: En statusrapport om FOU i statlige høgskoler

NIFU STEP-rapport 2007:6. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP utarbeidet en rapport om ulike sider ved FOU-virksomheten ved statlige høgskoler; stillingsstruktur, FOU-profil, tidsbruk, deltakelse i oppdrags- og programforskning, publiseringsaktivitet, forskningssamarbeid, internasjonal kontakt og forskningsvilkår. I tillegg er Universitetet i Stavanger inkludert i undersøkelsen. Basert på en spørreskjemaundersøkelse belyser rapporten utviklingen over tid og sammenligner med tilsvarende data fra en tidligere undersøkelse ved universiteter og vitenskapelige høgskoler.

detaljer

Tittel Tolv år etter høgskolereformen: En statusrapport om FOU i statlige høgskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterIngvild Marheim Larsen
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2006
isbn82–7218–511–3
issn1504-1824