Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005

NIFU STEP-rapport 2007:7. Denne rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen i marin FoU og havbruksforskning, med hovedvekt på resultatene av siste kartlegging på dette området, som gjelder 2005. I tillegg presenteres utviklingen over tid på bakgrunn av tidligere kartlegginger.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2007
isbn82-7218-519-9
issn1504-1824