Bioteknologisk FoU 2005: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2007:08. Denne rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen innenfor bioteknologisk FoU i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren) og instituttsektoren i 2005 og er en oppfølging av tilsvarende rapport som belyser ressursinnsatsen i 2003. Hovedvekt er lagt på 2005, men rapporten tar også opp utviklingen fra 2003 til 2005. I tillegg til FoU-utgifter og FoU-personale, presenteres tallmateriale om resultater, kommersialisering og samarbeid − nasjonalt så vel som internasjonalt.

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2005: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2007
isbn82-7218-520-2