Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier

NIFU-rapport 2007:12. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet og er en oppfølging av NIFU STEPs rapport 2/2007. Hovedproblemstillingen i rapporten er å beregne rekrutteringsbehovet fram til og med 2010 og 2020 gitt at målsettingene i St. meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning nås helt eller delvis. Framskrivningene bygger på eksisterende data, men er basert på nytt analytisk arbeid om norsk forskning. Særlig den detaljerte oversikten over sysselsettingsmønstre knyttet til personer med doktorgrad fra Norge i norsk arbeidsliv er ny både i norsk og internasjonal sammenheng.

detaljer

Tittel Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterTerje Bruen Olsen
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterAris Kaloudis
publikasjonsår2007
isbn82-7218-524-5
issn1504-1824