Doktorgrad – og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere

NIFU-rapport 2007:20. Av de i alt 2 269 000 sysselsatte i Norge i 2003 finner vi 8 680 med doktorgrad fra en norsk utdanningsinstitusjon. Andelen med doktorgrad utgjorde 0,4 prosent av alle sysselsatte i 2003. Med det tilsig av doktorgrader som er kommet i de siste årene, ligger andelen i 2007 trolig på vel 0,5 prosent. Personer som har avlagt en doktorgrad har generelt ikke hatt problem med å skaffe seg arbeid. Omtrent 90 prosent er i arbeid senest ett år etter avlagt doktorgrad. Etter 5 og 10 år fra avlagt doktorgrad er om lag 95 prosent i arbeid. Sysselsettingen blant doktorene er altså meget høy. Universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner har vært og er fortsatt de viktigste avtakere av ferske doktorer. Forholdet har imidlertid lenge vært at mange doktorer har fått arbeid andre steder, både i offentlig og privat sektor.

publication details

Tittel Doktorgrad – og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere
Kategori RAPPORT
Terje Bruen Olsen
publikasjonsår2007
isbn82-7218-535-0
issn1504-1824