Kartlegging av norsk utdanningsforskning

NIFU-rapport 2007:32. Denne rapporten er en kartlegging av norsk utdanningsforskning som er eksplorerende av karakter. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, og prosjektet er et ledd i departementets utarbeidelse av en strategi for sektorforskningsansvar på området utdanning. Departementet har i den sammenheng gitt NIFU STEP i oppdrag å kartlegge konturer og omfang av norsk utdanningsforskning. Rapporten er basert på en innkretsing av feltet gjennom bibliometriske metoder, en strukturanalyse basert på FoU-statistikk og Forskerpersonalregisteret ved NIFU STEP, og en kvalitativ tilnærming til utdanningsforskningsfeltet.

detaljer

Tittel Kartlegging av norsk utdanningsforskning
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterGunnar Sivertsen
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-547-2
issn1504-1824