Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa

NIFU-rapport 2007:37. Foreliggende rapport gir en kortfattet oversikt over høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa med vekt på enkelte land som har en tilsvarende høyskolesektor som i Norge: Finland, Tyskland, Sveits, Nederland, Belgia, Portugal og Irland.

detaljer

Tittel Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-Europa
Kategori RAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-552-6
issn1504-1824