FoU-strategi ved statlige høgskoler

NIFU STEP-rapport 2008:12. Denne rapporten gir en oversikt over FoU-strategi ved de statlige høgskolene, slik den framstår i de enkelte høgskolenes sentrale strategidokumenter ved utgangen av 2007. Rapporten tar opp tre forhold: I hvilken grad er det sammenheng mellom statlige mål og retningslinjer for forskning og utvikling i høgskolesektoren og de enkelte høgskolenes FoU-strategi? Hvordan blir FoU-virksomheten ved de enkelte høgskolene styrt og organisert? Hvordan blir tidsressurser til FoU fordelt blant fagpersonalet ved høgskolene?

detaljer

Tittel FoU-strategi ved statlige høgskoler
Kategori RAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-567-0
issn1504-1824