Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007- landrapport fra Norge

NIFU-rapport 2008:22. Denne rapporten presenterer resultater fra den norske delen av en nordisk undersøkelse kalt Nordisk kandidatundersøkelse 2007. Hovedtemaet er overgang fra utdanning til arbeid. Rapporten ser på nordmenn som har hele eller deler av sin utdanning fra utenlandske læresteder, og sammenligner dem med kandidater som har all utdanning fra Norge. Sentrale spørsmål er om de som har studert i utlandet skiller seg fra de som har all utdanning fra Norge når det gjelder bakgrunnsforhold og arbeidsmarkedsutbytte. Men vi berører også tema som hvorfor studentene reiser ut, hvordan de finansierer utdanningen og hvor mange som returnerer til Norge

detaljer

Tittel Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007- landrapport fra Norge
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-578-6
issn1504-1824