Nyutdannede ingeniører: tall fra Kandidatundersøkelsen 2007

NIFU-rapport 2008:23. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for NOKUT, og skal være et underlagsdokument i forbindelse med deres evaluering av ingeniørstudiet. I rapporten presenteres hovedfunn fra Kandidatundersøkelsen 2007, der nyutdannede ingeniører inngår sammen med høyere grads kandidater og universitetsbachelorer. For å sette ingeniørutdanningen inn i et litt større perspektiv, er resultatene for ingeniørene sammenlignet med de øvrige kandidatgruppene i undersøkelsen.

detaljer

Tittel Nyutdannede ingeniører: tall fra Kandidatundersøkelsen 2007
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterErica Waagene
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-578-6
issn1504-1824