Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?: En undersøkelse om kravet til kvinnerepresentasjon i bedømmelseskomiteer ved universiteter og høgskoler

NIFU-rapport 2008:38. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Forskerforbundet. Hensikten med rapporten er å undersøke ulike spørsmål knyttet til kravet til at begge kjønn skal være representert i bedømmings- og ansettelseskomiteer i universiteter og høyskoler. Rapporten belyser også spørsmål knyttet til omfang, tidsbruk, arbeidsbelastning og erfaringer med slike verv blant mannlige og kvinnelige vitenskapelige ansatte. Fordi slike verv ofte krever kompetanse på toppstillingsnivå, kan det tenkes at arbeidet er en større belastning for kvinnelige vitenskapelige ansatte enn for mannlige, fordi kvinner i de fleste fagdisipliner er i mindretall i forhold til menn på de høyeste stillingsnivåene. Et av siktemålene med rapporten har vært å finne empiriske indikasjoner på om dette stemmer.

detaljer

Tittel Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?: En undersøkelse om kravet til kvinnerepresentasjon i bedømmelseskomiteer ved universiteter og høgskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterErica Waagene
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-594-6
issn1504-1824