Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

NIFU-rapport 2009:06. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet som har ønsket en gjennomgang av markedet for etter- og videreutdanning (EVU) utover videregående opplæringsnivå, som innspill i prosessen med å gjennomgå og videreutvikle kompetansepolitikken i Norge. Forskningsprosjektet har undersøkt en lang rekke problemstillinger knyttet til tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning, og har anvendt seg av mange ulike datakilder for å belyse status, strategier og samspill mellom tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning.

detaljer

Tittel Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill
KategoriRAPPORT
ForfatterEllen Brandt
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterOdd Bjørn Ure
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-613-4
issn1504-1824