Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007

NIFU-rapport 2009:10. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning for 2007. For marin FoU er tilsvarende kartlegginger gjennomført hvert annet år siden 1999, mens havbruk ble kartlagt første gang av NIFU STEP i 2001. Rapporten presenterer et FoU-statistisk tallmateriale som belyser innsatsfaktorer til FoU på marin- og havbruksområdet.  Vi retter en stor takk til alle som har besvart spørreskjemaet.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007
Kategori RAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-617-2
issn1504-1824