Bioteknologisk FoU 2007: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2009:14. Rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen innenfor bioteknologisk FoU i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren i 2007 basert på en egen kartlegging i tilknytning til ordinær FoU-statistikk. Rapporten bygger på tilsvarende kartlegginger i 2003 og 2005 og er en oppfølging av tilsvarende rapporter som belyste ressursinnsatsen for disse årene.

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2007: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
Kategori RAPPORT
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-621-9
issn1504-1824