Å være ungdomsskolelærer i Norge: Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS)

NIFU-rapport 2009:23. Internasjonale undersøkelser av elevresultater, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har en utfordring med kvaliteten på undervisning og læring. Læreren er skolens viktigste ressurs, og det er all grunn til å rette søkelyset mot lærerens yrkesutøvelse og arbeidsvilkår. Internasjonale sammenlikninger gir helt andre analyse- og fortolkningsmuligheter enn det en nasjonal studie ville gjøre. Derfor kan TALIS, som er den første større internasjonale komparative undersøkelsen blant lærere, bidra til å kaste lys over norsk skole.

detaljer

Tittel Å være ungdomsskolelærer i Norge: Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS)
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Vibe
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterTone Cecilie Carlsten
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-630-1
issn1504-1824