Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

NIFU STEP-rapport 2009:30. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med et kompetanseprosjekt for Innovasjon Norge. Formålet med arbeidet har vært å gjennomgå kompetansebegrepet, å oppsummere kunnskapsgrunnlaget på dette området, og å diskutere Innovasjon Norges rolle i forhold til kompetansebehovet i næringslivet.

detaljer

Tittel Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterEllen Brandt
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterOlav R Spilling
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-638-7
issn1504-1824