Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og energibransje: Sammenlikning, drøfting og anbefalinger

NIFU-rapport 2009:34. Denne rapporten omhandler samarbeid mellom næringslivet og høyere utdanningsinstitusjoner. Rapporten er skrevet på oppdrag av Energibedriftens Landsforening (EBL) som i mange år har hatt et sterkt engasjement for å styrke kompetansen og rekrutteringen til energisektoren, blant annet gjennom å inngå en formell samarbeidsavtale med fire universitet eller høgskoleinstitusjoner (UH-institusjoner) (Høgskolen i Narvik, Sør-Trøndelag og Telemark samt Universitetet i Agder) på vegne av sine medlemsbedrifter. Hovedmålene med avtalene har vært å bidra til å sikre den framtidige rekrutteringen av kvalifisert personale til energibransjen, og å bidra til å styrke undervisningstilbudet ved utdanningsinstitusjonene innen bransjens kjerneaktiviteter. Avtalen har vært en rammeavtale som skulle stimulere energibedriftene til å inngå i mer forpliktende samarbeid med de aktuelle regionale høgskoler og universiteter

detaljer

Tittel Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og energibransje: Sammenlikning, drøfting og anbefalinger
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterTrond Einar Pedersen
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-642-4
issn1504-1824