Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger: En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer

NIFU-rapport 2009:38. Denne rapporten ser på norske doktorgradsstipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger. Rapporten er basert på analyser av eksisterende datakilder om stipendiater og doktorgradsstudenter i Norge, samt en spørreundersøkelse til doktorgradsstipendiater som er organisert i Forskerforbundet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Forskerforbundet.

detaljer

Tittel Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger: En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer
KategoriRAPPORT
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterTerje Bruen Olsen
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-646-2
issn1504-1824