Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen

Rapporten gir for det første en oversikt over gjennomstrømningen i doktorgradsstudiet i perioden 1981-2007; dvs. hvor stor andel av doktorgradsstudentene som fullfører studiet og hvor lang tid de bruker fra oppstart til disputas. Det er lagt vekt på å undersøke endringer i gjennomføringsgrad og gjennomføringstid i løpet av denne perioden, samt endringer i kandidatenes alder ved disputastidspunktet. For det andre gir rapporten en sammenligning av gjennomstrømningen i norsk forskerutdanning med tilsvarende data fra et utvalg andre land; USA, England, Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark.

detaljer

Tittel Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterTerje Bruen Olsen
publikasjonsår2009
isbn978-82-7218-648-6
issn1504-1824