Marin FoU og havbruksforskning 2003: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering

NIFU-rapport 2005:03. På oppdrag for Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt ressursinnsatsen innenfor norsk marin FoU og havbruksforskning for 2003. For marin FoU er tilsvarende kartlegginger gjennomført også for årene 1999 og 2001, mens havbruk ble kartlagt første gang av NIFU STEP i 2001.

detaljer

Tittel Marin FoU og havbruksforskning 2003: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering
KategoriRAPPORT
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2005
issn1504-1832