NIFU-rapporter

I tabellen nedenfor finner du alle NIFU-rapporter fra 1996. Bruk søkefeltet for å avgrense tabellen.

NIFU utgir også sporadisk rapporter som ikke inngår i rapportserien. Disse finner du her.
Rapporter i PDF-format kan lastes ned gratis. Publikasjoner på lager kan bestilles for kr. 199 pr. stk. (Nyopptrykk spør om pris).

 Alle NIFUs publikasjoner har følgende Creative Commons rettigheter: Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0)

 

ÅrNr.TittelForfatter
202211Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2022Ann Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika, Brit Lynnebakke, Inge Ramberg, Sabine Wollscheid
20229Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanningLene Korseberg, Jannecke Wiers-Jenssen, Thea Eide, Mona Nedberg Østby, Helge Holtermann
20228Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1Nina Aakernes, Silje Andresen, Ann Cecilie Bergene, Jorunn Dahlback, Håkon Høst, Hedvig Skonhoft Johannesen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Inger Vagle
20227Målrettede samfunnsoppdrag i NorgeHåkon Endresen Normann, Lisa Scordato, Espen Solberg, Taran Thune, Per Koch
20226Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere på rektorutdanningenCay Gjerustad, Ann Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika
20225Evaluering av Utdanningsløftet 2020 : Tiltakene rettet mot videregående opplæringHåkon Høst, Otto Sevaldson Lillebø, Asgeir Skålholt, Karl Solbue Vika
20224Organisering av teknologioverføring ved norske forskningsinstitusjoner: Mulige modellerSiri Brorstad Borlaug, Lene Kirstine Korseberg, Magnus Gulbrandsen, Taran Mari Thune, Silje Marie Svartefoss
20223NHOs kompetansebarometer 2021: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg
20222Evaluation of the Spark pilot: Identifying novel and unconventional research by doubleblinded peer reviewLiv Langfeldt, Lina Ingeborgrud, Ingvild Reymert, Silje Marie Svartefoss, Siri Brorstad Borlaug
20221Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanningLene Korseberg, Silje Marie Svartefoss, Ann Cecilie Bergene, Elisabeth Hovdhaugen
202125Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2021Ann Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika, Ekaterina Denisova, Frøydis Sæbø Steine, Frida Felicia Vennerød-Diesen
202124Forbruksforskning i Norge: En kunnskapsoversiktLone Wanderås Fossum, Sabine Wollscheid, Gunnar Sivertsen
202123Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en oppfølgingsstudieRoger André Federici, Arnfinn Helleve, Unni Vere Midthassel, Ann Cecilie Bergene, Ragnar Alne
202122Konsekvenser av rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn: En kunnskapsoversiktSabine Wollscheid, Brit Lynnebakke, Lone Wanderås Fossum, Ann Cecilie Bergene
202121En forskerrolle i endring: Om forskeres identitet, arbeidsvilkår og spenningen mellom kall og karriereLina Ingeborgrud, Lene Korseberg, Lars Lyby
202120Realistiske forventninger? Sluttrapport fra evalueringen av Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)Berit Lødding, Stephan Daus, Rune Borgan Reiling, Berit Bungum, Karl Solbue Vika, Ann Cecilie Bergene
202119Deltakerundersøkelsen for barnehagestyrere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant barnehagestyrere som har tatt videreutdanningCay Gjerustad, Ann Cecilie Bergene, Siri Brorstad Borlaug
202118Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant barnehagelærere som har tatt videreutdanningAnn Cecilie Bergene, Cay Gjerustad, Siri Brorstad Borlaug
202117Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Yrkesfaglærerløftet»Cathrine Pedersen, Cay Gjerustad, Siri Brorstad Borlaug
202116Deltakerundersøkelsen for lærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Cathrine Pedersen, Siri Brorstad Borlaug
202115Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningenBerit Lødding, Cathrine Pedersen, Otto Sevaldson Lillebø, Ann Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika
202114Nordisk forskning om diskriminering, trakassering og likestilling: En forenklet kunnskapsoversiktDag W. Aksnes, Ann Cecilie Bergene, Lone Wanderås Fossum, Sabine Wollscheid
202113Fysioterapi – forskning og praksis i kunnskapsflyt? Sluttevaluering av FYSIOPRIM-satsingen (2010–2020)Vera Schwach, Frøydis Sæbø Steine, Ole Wiig
202112Ressursinnsatsen til FoU innenfor tema- og teknologiområder i 2019Kristoffer Rørstad, Bo Sarpebakken, Kaja Wendt, Mona Nedberg Østby, Hebe Gunnes, Ekaterina Denisova, Frøydis Sæbø Steine
202111Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2021Ann Cecilie Bergene, Karl Solbue Vika, Frøydis Sæbø Steine, Ekaterina Denisova, Mona Nedberg Østby
202110Nyutdannet under en pandemi: Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2020Siv-Elisabeth Skjelbred, Talieh Sadeghi, Marte E. S. Ulvestad, Liv Anne Støren
20219Et akademisk annerledesår: Konsekvenser og håndtering av koronapandemien ved norske universiteter og høgskolerEspen Solberg, Elisabeth Hovdhaugen, Magnus Gulbrandsen, Lisa Scordato, Silje Marie Svartefoss, Thea Eide
20218Lærerspesialistutdanningene belyst av fagansvarlige, lærere og skoleledere: Delrapport fra evalueringen av lærerspesialistordningenBerit Lødding, Cathrine Pedersen, Ann Cecilie Bergene, Otto Sevaldson Lillebø, Karl Solbue Vika
20217Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i norske barnehager: Andre dybderapport med norske resultater fra den internasjonale barnehageundersøkelsen TALIS Starting StrongCay Gjerustad, Ann Cecilie Bergene, Brit Lynnebakke
20216Evaluering av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL): Aktivitet og kvalitetVera Schwach, Ann Cecilie Bergene, Tone Cecilie Carlsten
20215Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR)Liv Langfeldt, Siri Brorstad Borlaug, Inge Ramberg
20214NHOs kompetansebarometer 2020: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters og øvrige norske bedrifters kompetansebehov i 2020Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg
20213Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til lærere høsten 2020Karl Solbue Vika
20212Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2020Karl Solbue Vika, Sabine Wollscheid, Otto Sevaldson Lillebø, Ann Cecilie Bergene
20211Hvordan sikre at sykepleiestudentene oppnår læringsutbytter i praksisstudiene : Jakten på gode eksemplerElisabeth Hovdhaugen, Kjersti Nesje, Kaja Reegård
202031Kartlegging av postdoktorstillingen : Mål, praksis og erfaringerHebe Gunnes, Aleksander Å. Madsen, Marte Ulvestad, Kaja Wendt, Liv Langfeldt
202030Relevans i fag- og yrkesopplæringen : Utvikling og analyse av en fagarbeiderundersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelseRolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder, Kaja Reegård
202029Fleksibel opplæring for voksne : En kunnskapsoppsummeringSabine Wollscheid, Ann Cecilie Bergene, Dorothy Sutherland Olsen
202028Forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester : Kartlegging av resultater av forskningen og erfaringer fra kommunal sektorOle Wiig, Kristoffer Rørstad, Dag W. Aksnes, Eilin Ekeland,
Cecilie Aagestad, Morten Stenstadvold
202027Kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle Vg2 yrkesfag: Foreløpige erfaringerHåkon Høst, Asgeir Skålholt
202026TALIS Starting Strong Survey: Hovedfunn. Andre kortrapport med oppsummering av OECDs internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehageneCay Gjerustad og Ann Cecilie Bergene
202025Styring av universiteter og høyskoler i Norge : En undersøkelse av styringsinstrumenter og styringsaktører i UH-sektorenLars Lyby, Jeroen Huisman, Simen Blaker, Åsne Danielsen og Johanne Waaler
202024Tilfredshet med utdanningen og situasjonen på arbeidsmarkedet blant nyutdannede mastere : Resultater fra Kandidatundersøkelsen 2019Kjersti Nesje, Siv-Elisabeth Skjelbred og Aleksander Å. Madsen
202023Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevalueringRoger André Federici, Arnfinn Helleve, Unni Vere Midthassel, Kari Vea Salvanes, Cathrine Pedersen, Ann Cecilie Bergene, Lars Edvin Bru, Ester Rønsen, Karl Solbue Vika, Sabine Wollscheid
202022Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : SluttrapportAnn Cecilie Bergene, Berit Lødding, Kristin Rogde, Runa Brandal Myklebust, Jarmila Bubikova-Moan og Karl Solbue Vika
202021Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning : En evaluering av pilotordningenMari Elken, Siri Brorstad Borlaug
202020Evalueringen av Tett på realfag.
Implementeringen fortsetter.
Delrapport 3
Berit Lødding, Ann Cecilie Bergene, Berit Bungum, Jan Sølberg, Jørgen Smedsrud, Frida Felicia Vennerød-Diesen
202019Doktorgradsundersøkelsen 2019 : En spørreundersøkelse blant doktorer (ph.d.) som disputerte i 2013, 2014 eller 2015Rune Borgan Reiling, Aleksander Å. Madsen, Marte E. S. Ulvestad
202018Hvordan finne effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever med innvandrerbakgrunn? En vurdering av vilkår for evalueringBerit Lødding, Kari Vea Salvanes, Kaja Reegård, Ragna Lillevik, Hanne Cecilie Kavli
202017Deltakerundersøkelsen for lærere 2020 : En spørreundersøkelse om videreutdanning under Covid-19Cay Gjerustad, Ann Cecilie Bergene
202016Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 : Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
202015Arbeidsmarkedet for IKT-kandidater med høyere utdanningLiv Anne Støren, Michael Spjelkavik Mark, Aleksander Å. Madsen, Dorothy Sutherland Olsen, Antje Klitkou, Marte E. S. Ulvestad, Cathrine Tømte
202014Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020Kristin Rogde, Roger André Federici, Karl Solbue Vika, Ann-Cecilie Bergene, Cathrine Pedersen, Ekaterina Denisova, Sabine Wollscheid
202013Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoleledere, skoleeiere og lærere under korona-utbruddet 2020Roger André Federici, Karl Solbue Vika
202012Fagskoleutdannedes karriereveier : Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018Asgeir Skålholt, Aleksander Å. Madsen, Siv-Elisabeth Skjelbred
202011Potensialet for lærlinger i statlige virksomheterHåkon Høst, Asgeir Skålholt
202010Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASILCay Gjerustad, Vibeke Opheim, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde, Anne Cecilie Bergene, Lars Gulbrandsen
20209Kunnskap om tiltak for å øke kompetansen på vold og overgrep blant offentlig ansatte : En litteraturgjennomgangSabine Wollscheid, Lars Lyby, Kjersti Nesje
20208Evaluering av Universitetet i Stavangers strategi i perioden 2009–2019Lars Lyby, Lisa Scordato, Trude Røsdal, Hebe Gunnes, Fredrik Niclas Piro, Bjørn Magne Olsen, Terje Næss
20207En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : SluttrapportMari Elken, Stephan Daus, Hebe Gunnes, Lars Lyby, Nicoline Frølich, Trude Røsdal
20206Norske elevers engasjement og motivasjon i naturfag og matematikk : Litteraturkartlegging og pilotundersøkelseSabine Wollscheid, Inge Ramberg, Jørgen Smedsrud
20205Socioeconomic Indicators to Monitor Norway’s Bioeconomy in TransitionMarco Capasso, Antje Klitkou
20204Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærer-utdanningElisabeth Hovdhaugen, Astrid Marie Jorde Sandsør, Ester Rønsen, Tone Cecilie Carlsten
20203Gjennom tre år i videregående: Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold 2016–2019. SluttrapportEifred Markussen og Jens B. Grøgaard
20202Fra 16 til 30 : Om utdanning, jobb og inntekt for 9341 unge fra Østlandet, 14 år etter at de gikk ut av tiende klasse i 2002Eifred Markussen, Stephan Daus og Elisabeth Hovdhaugen
20201Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2019Kristin Rogde, Roger André Federici, Cathrine Pedersen, Sabine Wollscheid
201933External review of ENQA Agency ReviewsEvaluation report prepared by the expert panel
201932Betydningen av utdanning fra utlandet for tidlig karriereSiv-Elisabeth Skjelbred, Kjersti Nesje, Aleksander Å. Madsen, Jannecke Wiers-Jenssen
201931Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme : Sub-report II to the SFF evaluation panelGunnar Sivertsen, Espen Solberg, Pål Børing, Solveig Hillesund, Fredrik Piro
201930Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : Utfordringer og tiltakDorothy Sutherland Olsen, Pål Børing, Espen Solberg
201929FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren : 1997–2017Mona Nedberg Østby, Ekaterina Denisova, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen, Gunnar Sivertsen, Kaja Wendt
201928Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system : Sub-report I to the SFF evaluation panelSiri Brorstad Borlaug, Liv Langfeldt, Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg
201927Digital læring i askerskolen. Sluttrapport fra følgeforskningCathrine Tømte, Sabine Wollscheid, Markus M. Bugge, Frida Felicia Vennerød-Diesen
201926Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehovTrude Røsdal, Aleksander Å. Madsen, Terje Næss, Even Hellan Larsen
201925Systematisk arbeid med psykisk helse: Spredning, bruk og implementering av eksterne skoleprogramCay Gjerustad, Jørgen Smedsrud og Roger André Federici
201924Norwegian polar research, High North research and research in Svalbard : A mapping survey 2018Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad
201923Dimensjonering av videregående opplæring : Fylkeskommunenes politikk og prioriteringerHåkon Høst, Kaja Reegård
201922Fagskoleutdanningens kunnskapsbaseHåkon Høst, Lars Lyby, Vera Schwach
201921Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse»Cay Gjerustad, Jørgen Smedsrud, Cathrine Pedersen, Cathrine Tømte
201920Karakterene fra tiende betyr (nesten) alt : Om gjennomføring, kompetanseoppnåelse og slutting i videregående opplæring gjennom fire år for unge som gikk ut av ungdomsskolen i Bergen våren 2014
Eifred Markussen
201919Deltakerundersøkelsen for lærere 2019: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Cathrine Pedersen
201918TALIS Starting Strong Survey: Første hovedfunn. Kortrapport med oppsummering fra OECDs første internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehageneCay Gjerustad, Hanne Næss Hjetland, Vibeke Opheim
201917Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitetKari Vea Salvanes, Rune Borgan Reiling, Astrid Marie Jorde Sandsør
201916NHOs kompetansebarometer 2019 : Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2019Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg, Tone Cecilie Carlsten
201915Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbudHåkon Høst, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Lars Lyby
201914Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrkerDorothy Sutherland Olsen, Pål Børing
201913Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanningerStephan Daus, Per Olaf Aamodt, Cathrine E. Tømte
201912«… respekten for forskjelligheten …». En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019Eifred Markussen, Tone Cecilie Carlsten, Jens B. Grøgaard, Jørgen Smedsrud
201911Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017Kristoffer Rørstad, Bo Sarpebakken, Kaja Wendt, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen, Mona Østby
201910Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren Nicoline Frølich, Rune Borgan Reiling, Hebe Gunnes, Marte Mangset, Julia Orupabo, Marte E. S. Ulvestad, Kjersti Misje Østbakken, Lars Lyby, Even Hellan Larsen.
20199Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjonMari Elken, Rannveig Røste, Dorothy S. Olsen,
Arne Martin Fevolden
20198Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019
Kristin Rogde, Stephan Daus, Cathrine Pedersen, Karin Vaagland, Roger André Federici
20197Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014Espen Solberg, Vera Schwach, Dag W. Aksnes og Pål Børing
20196Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet
Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet
Trude Røsdal, Even Hellan Larsen, Lars Lyby
20195Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet : En litteraturgjennomgang Sabine Wollscheid, Trude Røsdal
20194Kartlegging av forskning på psykisk helse i NorgeKristoffer Rørstad, Dag W. Aksnes, Inge Ramberg, Ole Wiig
20193Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskolerLiv-Anne Støren, Rune Borgan Reiling, Siv-Elisabeth Skjelbred, Marte E. S. Ulvestad, Tone Cecilie Carlsten, Dorothy S. Olsen
20192Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatteSilje Maria Tellmann, Marte E. C. Ulvestad, Ingvild Reymert, Hebe Gunnes, Even Hellan Larsen
20191Evaluering av Tett på realfag. Implementeringen. Delrapport 2. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)Berit Lødding, Silje Maria Tellmann, Berit Bungum, Frida Felicia Vennerød-Diesen, Jan Sølberg, Trude Røsdal, Vegard Jarness, Even Hellan Larsen
201834Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018Kristin Rogde, Roger André Federici, Karin Vaagland, Sabine Wollscheid
201833Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. SluttrapportMathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Anna Hagen Tønder
201832Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utviklingBerit Lødding, Cay Gjerustad, Ester Rønsen, Jarmila Bubikova-Moan, Vegard Jarness, Trude Røsdal
201831Er NTNU på rett vei?
Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2
Siri Brorstad Borlaug, Silje Maria Tellmann, Göran Melin, Elisabeth Hovdhaugen, Agnete Vabø
201830Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNULars Lyby, Arne Martin Fevolden, Cathrine Tømte
201829Digital læring i askerskolen : Midtveisrapport fra følgeforskningCathrine Tømte, Sabine Wollscheid, Markus M. Bugge, Frida Felicia Vennerød-Diesen
201828Rekruttering til forskning i sykepleie : En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriereplanerPer Olaf Aamodt, Kjersti Nesje, Bjørn Magne Olsen
201827Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
201826Deltakerundersøkelsen for lærere 2018Cay Gjerustad, Robin Ulriksen
201825Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversiktSabine Wollscheid, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde, Siv-Elisabeth Skjelbred
201824Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlagTerje Næss, Trude Røsdal
201823NHOs Kompetansebarometer 2018: Resultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg, Tone Cecilie Carlsten
201822Kandidatundersøkelsen 2017 : Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytteLiv Anne Støren, Kjersti Nesje
201821Hvordan er gjennomføringen i fagskoleutdanningene? En undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag Håkon Høst, Siv-Elisabeth Skjelbred, Trude Røsdal
201820Å snakke fag på et språk andre forstår. Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidslivVera Schwach, Mari Elken
201819Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018Erica Waagene, Karin Vaagland, Even Hellan Larsen, Roger André Federici
201818Which Region to Choose for Implementing a Country's Industrial Policy? An Empirical Research Path to Highlight Regional Restructuring OpportunitiesMarco Capasso, Eric James Iversen, Antje Klitkou, Tore Sandven
201817Videreutvikling av Campus Kristiansund : En kartleggingTrude Røsdal, Terje Næss, Marco Capasso, Espen Solberg
201816Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. DelrapportJarmila Bubikova-Moan, Berit Lødding, Hanne Næss Hjetland, Kristin Rogde
201815Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – delrapport 2Trude Røsdal, Kjersti Nesje
201814«Jeg bruker mye kopier når elevene trenger det» : En studie om hvorfor og hvordan lærere bruker supplerende materiale i grunnopplæringen Sabine Wollscheid, Rannveig Røste, Karin Vaagland
201813Evaluation of the national research school schemeFredrik Niclas Piro, Siv-Elisabeth Skjelbred, Dag W. Aksnes, Kjersti Nesje, Pål Børing
201812Norsk forskning på antimikrobiell resistens : Kartlegging av FoU-ressursinnsats og vitenskapelig publiseringDag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad
201811Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudierDorothy Sutherland Olsen, Jarmila Bubikova-Moan og Mari Elken
201810Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidslivDorothy Sutherland Olsen, Jarmila Bubikova-Moan, Per Olaf Aamodt, Siv-Elisabeth Skjelbred, Mari Elken, Erica Waagene og Even Hellan Larsen
20189Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norskIdunn Seland, Elisabeth Hovdhaugen, Berit Lødding, Tine S. Prøitz, Ester Rønsen
20188«Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behovEifred Markussen, Jens B. Grøgaard, Hanne Næss Hjetland
20187Forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivetMichael Spjelkavik Mark, Pål Børing, Arne M. Fevolden
20186Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1Per Olaf Aamodt, Trude Røsdal, Kjersti Nesje, Even Hellan Larsen
20185Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1 : Evaluering av «Tett på realfag». Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)Fazilat Siddiq, Even Hellan Larsen, Rune Borgan Reiling, Sabine Wollscheid, Karin Vaagland og Cathrine Tømte
20184Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UKNicoline Frølich, Kaja Wendt, Ingvild Reymert, Silje Maria Tellmann, Mari Elken, Svein Kyvik, Agnete Vabø, Even Hellan Larsen
20183Pathways to quality in higher education. Case studies of educational practices in eight coursesMonika Nerland, Tine S. Prøitz
20182Kompetanseutnyttelse blant mastere to––tre år etter eksamen : Resultater fra Spesialkandidatundersøkelsen 2017Liv Anne Støren, Kjersti Nesje, Kari Vea Salvanes, Clara Åse Arnesen, Ingvild Reymert
20181Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfoldBerit Lødding, Ester Rønsen, Sabine Wollscheid
201738Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016Ingvild Reymert, Per Olaf Aamodt, Pål Børing, Terje Næss
201733Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingenBerit Lødding, Idunn Seland, Cay Gjerustad, Sabine Wollscheid
201732IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbudMichael Spjelkavik Mark, Cathrine Tømte, Terje Næss, Trude Røsdal
201731Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiereErica Waagene, Even Hellan Larsen, Karin Vaagland, Roger André Federici
201730Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt Sabine Wollscheid, Martin Flatø, Hanne Næss Hjetland, Ingrid Smette
201729Statsbudsjettet 2018 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
201728Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanningerTrude Røsdal, Kjersti Nesje, Per Olaf Aamodt, Even Hellan Larsen, Silje Maria Tellmann
201727Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledereFazilat Siddiq, Ester Rønsen
201726Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfagIdunn Seland, Joakim Caspersen, Eifred Markussen, Astrid J. Sandsør
201725«Eget behov for faglig fordypning» : Om fagskoleutdanning i helse og sosialHåkon Høst
201724Vurdering for læring : Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksisEven Hellan Larsen, Karin Vaagland, Roger André Federici
201723Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i barnehagen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»Fazilat Siddiq, Cay Gjerustad
201722Variasjoner i sykepleierutdanningeneKjersti Nesje, Per Olaf Aamodt, Trude Røsdal
201721Deltakerundersøkelsen for lærere 2017 : Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»Robin Ulriksen, Cay Gjerustad
201720Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolenCathrine Tømte, Jørgen Sjaastad, Siri Aanstad
201719What matters most for adult employment – cognitive skills or formal education? Analysis of the selection to employment in 31 countries based on data from the PIAAC database. The first report from the project ‘Silver lining’Jens B. Grøgaard, Pål Børing
201718Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
201717Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommuneFazilat Siddiq, Markus M. Bugge, Robin Ulriksen, Cathrine Tømte
201716Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering Olav R. Spilling, Bo Sarpebakken
201715Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1TJørgen Sjaastad, Fazilat Siddiq, Robin Ulriksen, Cathrine Tømte
201714Evaluering av Geminisenter-ordningen: en viktig ordning med uutnyttet potensialSiri Aanstad, Siri Brorstad Borlaug
201713Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of NorwayEspen Solberg, Silje Maria Tellmann, Siri Aanstad, Dag Aksnes, Inge Ramberg, Pål Børing
201712Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiereRoger André Federici, Cay Gjerustad, Karin Vaagland, Even Hellan Larsen, Ester Rønsen, Elisabeth Hovdhaugen
201711Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and developmentMichael Spjelkavik Mark, Espen Solberg, Bo Sarpebakken, Christian Hambro
201710Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventningerIngvild Reymert, Kjersti Nesje, Taran Thune
20179Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering Silje Maria Tellmann, Per Olaf Aamodt, Mari Elken, Even Hellan Larsen, Sveinung Skule
20178Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysisSverre J. Herstad, Tore Sandven
20177Skolebidragsindikatorer i videregående skole: Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012Eifred Markussen, Martin Flatø, Rune Borgan Reiling
20176Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication AnalysisDag W. Aksnes
20175Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultaterPål Børing, Dag W. Aksnes, Kaja Wendt
20174Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultaterHebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen, Bjørn Magne Olsen
20173Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015Bo Sarpebakken, Sverre Søyland Ubisch
20172Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publiseringKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes
20171Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne Kari Vea Salvesen, Rune Borgan Reiling
201646Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Erica Waagene, Roger André Federici
201645The knowledge triangle in policy and institutional practices - the case of NorwaySiri Brorstad Borlaug, Siri Aanstad, Espen Solberg, Taran Mari Thune
201644Evaluering av eCampus-programmetCathrine Tømte, Siri Aanstad, Nalini Løver
201643Tids- og ressursbruk for søkning til Norges forskningsråd i 2016Inge Ramberg
201642Swiss National Centres of Competence in Research (NCCR): Evaluation of the selection processLiv Langfeldt, Siri Brorstad Borlaug
201641Choosing the right partners: Norwegian participation in European Framework ProgrammesFredrik Piro, Lisa Scordato, Dag W. Aksnes
201640Vekst og kvalitet i mastergradsutdanningAgnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen
201639Statsbudsjettet 2017. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
201638Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo? Resultater fra en undersøkelse i et utvalg virksomheter i 2016Ingvild Reymert, Per Olaf Aamodt, Pål Børing, Terje Næss
201637Social science research on environmentally friendly energy in NorwayInge Ramberg, Pål Børing, Antje Klitkou, Espen Solberg
201636The humanities in Norway: research, research organisation and external engagementMagnus Gulbrandsen
201635Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England)Mari Elken, Nicoline Frølich, Ingvild Reymert
201634Høgskolen i Molde og det nye institusjonslandskapet. Fusjon eller fortsatt selvstendighet?Olav R. Spilling, Trude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen
201633Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingenBerit Lødding, Idunn Seland, Cay Gjerustad, Sabine Wollscheid
201632Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester: Kartlegging av ressursinnsats og resultaterOle Wiig, Kristoffer Rørstad, Pål Børing
201631Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfageneNicoline Frølich, Gunnar Sivertsen, Hebe Gunnes, Trude Røsdal, Silje Maria Tellmann, Bjørn Magne Olsen, Terje Næss, Joakim Caspersen
201630Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitetSilje Maria Tellmann, Trude Røsdal, Nicoline Frølich
201629Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skoleIdunn Seland, Cay Gjerustad, Berit Lødding
201628Deltakerundersøkelsen 2016: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Terje Næss
201627Eierskap, partnerskap og fellesskap: Et kunnskapsgrunnlag for UiBs eierstyring av Uni ResearchSiri Brorstad Borlaug, Inge Ramberg, Espen Solberg og Siri Aanstad
201626Får elevene den opplæringen de har krav på? Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæringJørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid
201625Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
201624Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenestenBent-Cato Hustad, Berit Lødding, Ingrid Fylling, Robin Ulriksen
201623Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskningsledelse med sikte på kjønnsbalanseCathrine Tømte, Siri Aanstad, Trude Røsdal, Hebe Gunnes, Dag W. Aksnes og Nalini Løver
201622Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.Agnete Vabø, Göran Melin, Siri Aanstad, Siri Brorstad Borlaug, Carmen From Dalseng
201621Evaluering av videreutdanningstilbudet MatematikkMOOC 2015-2016Cathrine Tømte, Sabine Wollscheid, Siri Aanstad og Jørgen Sjaastad
201620Lærerspesialister i Oslo: Spørreskjema til lærerspesialister, deres kolleger og ledere november 2015. En figurrapportEifred Markussen
201619Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfagIdunn Seland, Joakim Caspersen, Eifred Markussen og Astrid Sandsør
201618Læremidler og formidling i høyere utdanning: En evaluering av tilskuddsordningen og en vurdering av insentiveneGunnar Sivertsen, Nalini Løver, Elin Seim Mæsel og Cathrine Tømte
201617Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?Liv Anne Støren, Kari Vea Salvanes, Ingvild Reymert, Clara Åse Arnesen, Jannecke Wiers-Jenssen
201616Spørsmål til Skole-Norge våren 2016. Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Roger André Federici, Elisabeth Hovdhaugen
201615Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjonerJørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid, Rune Borgan Reiling, Roger André Federici
201614Evaluation of research in the humanities in Norway: Publication and research personnel. Statistics and analysesDag W. Aksnes, Hebe Gunnes
201613Muligheter ved en fusjon: Utredning av en mulig fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i LillehammerTrude Røsdal, Olav R. Spilling, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen, Terje Næss
201612Evaluering av Kunnskapssenter for utdanningMarkus M. Bugge, Sabine Wollscheid, Bjørn Stensaker
201611Styring og styrking av en fragmentert sektor: En evaluering av Nasjonalt fagskolerådHåkon Høst, Cathrine Tømte
201610Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgangKari Vea Salvanes, Astrid M. Jorde Sandsør, Sabine Wollscheid
20169Efficiency and flexibility in research funding. A comparative study of funding instruments and review criteriaLiv Langfeldt, Lisa Scordato
20168The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature reviewMari Elken, Sabine Wollscheid
20167Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i StavangerBjørn Stensaker, Agnete Vabø, Ingvild Reymert
20166Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALISPer Olaf Aamodt, Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Jens B. Grøgaard, Trude Røsdal
20165Ressursinnsatsen til norsk miljøforskning i 2014Susanne L. Sundnes, Kristoffer Rørstad, Bjørn Magne Olsen
20164Ressursinnsatsen til norsk klimaforskning i 2014Kristoffer Rørstad, Susanne L. Sundnes, Bjørn Magne Olsen
20163Fellespotten i Regionale forskningsfond – status og utviklingsmuligheterOlav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug
20162Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektorenNicoline Frølich, Magnus Gulbrandsen, Agnete Vabø, Jannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
20161Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene: SluttrapportBerit Lødding, Eifred Markussen, Sabine Wollscheid
201542Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Erica Waagene
201541Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og muligetsstudieTrude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes, Bjørn Magne Olsen
201540Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Om lærefagene IKT Service og Kontor- og administrasjonHåkon Høst, Kaja Reegård
201539Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i NorgeCathrine Tømte, Dorothy S. Olsen, Erica Waagene, Espen Solberg, Pål Børing, Siri Brorstad Borlaug
201538Hva teller når barn skriver?En ekspertpanelstudieJørgen Sjaastad, Sabine Wollscheid, Cathrine Tømte
201537Norsk polarforskning - forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering - indikatorer 2014Dag Aksnes, Kristoffer Rørstad
201536Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-talletInge Ramberg, Espen Solberg, Dag W. Aksnes, Pål Børing, Fredrik Piro, Sabine Wollscheid
201535Statsbudsjettet 2016: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2016Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
201534Hva påvirker andelen ufaglærte i barnehager og pleie og omsorg?Rune Reiling, Håkon Høst
201533Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: LitteraturstudieIdunn Seland, Berit Lødding, Tine S. Prøitz
201532Technology Opportunities in Nordic Energy System Transitions (TOP-NEST): Final reportAntje Klitkou, Simon Bolwig, Lars Coenen, Ola Solér, Lisa Scordato
201531Evaluering av faglig understruktur ved Høgskolen i BergenTrude Røsdal, Mari Elken, Bjørn Stensaker, Hebe Gunnes
201530Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomerClara Åse Arnesen, Liv Anne Støren, Jannecke Wiers-Jenssen
201529Bedre sammen - en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEFSiri Brorstad Borlaug, Siri Aanstad, Aris Kaloudis, Espen Solberg
201528Studieforberedt etter studieforberedende? Overgangen mellom studieforberedende utdanningsprogram og høyere utdanning belyst gjennom gruppesamtaler med lærere, studenter og eleverBerit Lødding, Per Olaf Aamodt
201527Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet: Evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling. Delrapport 2Eifred Markussen, Tone Cecilie Carlsten, Idunn Seland, Jørgen Sjaastad
201526Deltakerundersøkelsen 2015: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen «Kompetanse for kvalitet»Cay Gjerustad, Kari Vea Salvanes
201525Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2013: En analyse basert på FoU-statistisk materialeSusanne L. Sundnes, Hebe Gunnes, Ole Wiig, Bjørn Magne Olsen
201524Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learningCrina Dam?a, Thomas de Lange, Mari Elken, Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen, Peter Maassen, Monika B. Nerland, Yngve T. Nordkvelle, Bjørn Stensaker, Cathrine Tømte, Agnete Vabø, Jannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
201523Innovative learners at work: Results from the BRAIN project – the sub-project ‘Training, skills and innovation’Liv Anne Støren
201522Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fagTone Cecilie Carlsten, Agnete Vabø
201521Bioteknologisk FoU 2013: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenPål Børing, Kaja Wendt
201520Evaluering av Den virtuelle matematikkskolen for ungdomstrinnet: Nettbasert læring i grunnleggende ungdomsskolematematikkCathrine Tømte, Jørgen Sjaastad
201519Spørsmål til Skole-Norge våren 2015: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Erica Waagene
201518Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer: Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskningOlav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug, Eric Iversen, Einar Rasmussen, Espen Solberg
201517Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolenSvein Kyvik, Tine Sophie Prøitz
201516Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummeringHåkon Høst, Kaja Reegård, Rune Borgan Reiling, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder
201515Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2014: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig
201514Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: SluttrapportHåkon Høst (red.)
201513Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmeneKari Vea Salvanes, Jens B. Grøgaard, Per Olaf Aamodt, Berit Lødding, Elisabeth Hovdhaugen
201512Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge: En sammenligning av ulike studiemodellerMari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad, Joakim Caspersen
201511Russian students in Norway: Why they come and how they copeJannecke Wiers-Jenssen
201510Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultaterMarte Blystad, Susanne L. Sundnes, Dag W. Aksnes
20159Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2013Bo Sarpebakken, Trude Røsdal
20158Utdanningsforskning i Norge 2013. Ressurser og resultaterHebe Gunnes, Kristoffer Rørstad
20157Kompetansebehov i kraftnæringen: Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014Dorothy Sutherland Olsen, Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad
20156Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøyJørgen Sjaastad, Sabine Wollscheid, Cathrine Tømte
20155Kreftforeningens posisjon, habilitet og tillit som forskningsfinansiørLiv Langfeldt, Inge Ramberg, Ole Wiig, Hebe Gunnes
20154Mobilisering for mangfold: Kartlegging av kompetanse i barnehagesektor og grunnopplæring for barn, unge og voksne i første fase av satsingen Kompetanse for mangfoldBerit Lødding
20153Spørsmål til Skole-Norge høsten 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereCay Gjerustad, Erica Waagene, Kari Vea Salvanes
20152Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningenOlav R. Spilling, Vegard Johansen, Liv Anne Støren
20151Vurdering av Luftkrigsskolens yrkesrelevans (VALKYR)Tone Cecilie Carlsten, Ingunn Dahler Hybertsen, Gunhild Heggem
201453Får nyutdannede med høyere grad arbeid i samsvar med sitt utdanningsnivå? Utviklingstrekk 1995–2013 Liv Anne Støren, Terje Næss, Rune Borgan Reiling, Jannecke Wiers-Jenssen
201452Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler Rune Borgan Reiling, Mirjam Snåre, Edvin Finnanger, Torstein Rikter-Svendsen, Stein Bjørnstad, Per Olaf Aamodt
201451Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll? Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling, Cay Gjerustad
201450Skoler med entreprenørskapstilbud - mindre frafall? Liv Anne Støren
201449Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv Per Olaf Aamodt, Idunn Seland, Vibeke Opheim, Tone Cecilie Carlsten, Berit Lødding, Trude Røsdal
201448Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad, Hebe Gunnes, Ole Wiig
201447Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Elisabeth Hovdhaugen
201446InnoDemo Survey Report: Aims and results of demonstration projects in renewable energy and transport Dorothy Sutherland Olsen
201445Building lasting relationships: Evaluation of the Fulbright Norway subsidy scheme Trude Røsdal, Kyrre Lekve, Lisa Scordato, Siri Aanstad, Fredrik Piro
201444På vei mot integrasjon? Universiteters og høgskolers arbeid med internasjonalisering Nicoline Frølich, Erica Waagene, Bjørn Stensaker
201443Mot en kunskapsbaserad forskningspolitik? En jämförande studie av några länder i Europa Mats Benner, Katarina Larsen, Lisa Scordato, Sveinung Skule
201442Statsbudsjettet 2015: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2015 Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
201441Kompetanse og praksis blant norske lærere: Resultater fra TALIS-undersøkelsen i 2013 Joakim Caspersen, Per Olaf Aamodt, Nils Vibe, Tone Cecilie Carlsten
201440Høgskolenes rolle i regional utvikling, innovasjon og kommersialisering: En undersøkelse av de statlige høgskolene Olav R. Spilling, Siri Brorstad Borlaug, Lisa Scordato, Tore Sveen
201439Scandinavian demonstration projects for sustainable energy and transport: Their contribution to the formation of broad and aligned networks Antje Klitkou, Mads Borup, Arne Fevolden, Alexandra Nikoleris
201438Evaluering av Den naturlige skolesekken: Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim, Fredrik Jensen
201437Kvalitetsvurdering av Difi-rapporter Cathrine Tømte, Clara Åse Arnesen
201436Deltakerundersøkelsen 2014: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» Cay Gjerustad, Berit Lødding
201435Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Jannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt, Terje Næss
201434Utenlandske studenters syn på å studere i Norge Jannecke Wiers-Jenssen
201433Satsing på matematikk, naturvitenskap og teknologi (MNT-fag): Hvordan følges de politiske føringene opp ved universiteter og høgskoler? Liv Langfeldt, Agnete Vabø, Kaja Wendt, Espen Solberg, Siri Aanstad, Bjørn Magne Olsen
201432Vurdering og benchmarking av FoU ved Høgskolen i Nesna Svein Kyvik, Sveinung Skule
201431Lærerutdanningene. Statistiske oversikter og utviklingstrekk Terje Næss, Tine S. Prøitz, Per Olaf Aamodt
201430Hvem skal trøste Knøttet - hvem kan endre mønsteret? Statusundersøkelse - Likestilling i barnehagenVibeke Opheim, Erica Waagene, Kari Vea Salvanes, Cay Gjerustad, Solveig Holen
201429HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden: Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus - Fase 2 Kyrre Lekve, Mari Elken, Trude Røsdal, Audun Gleinsvik
201428Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2013: Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig
201427Den virtuelle matematikkskolen: Evaluering av pilotering for skoleåret 2013-2014 Cathrine Tømte, Jørgen Sjaastad
201426Spørsmål til Skole-Norge våren 2014: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe, Berit Lødding
201425Nordiske universiteter og internasjonale universitetsrangeringer: Hva forklarer nordiske plasseringer og hvordan forholder universitetene seg til rangeringene? Fredrik Niclas Piro, Elisabeth Hovdhaugen, Mari Elken, Gunnar Sivertsen, Mats Benner, Bjørn Stensaker
201424Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler Elisabeth Hovdhaugen, Idunn Seland, Berit Lødding, Tine Sophie Prøitz, Nils Vibe
201423Noder i kunnskapsnettverket: Forskning, kunnskapsoverføring og eksternt samarbeid blant vitenskapelig ansatte i UH-sektoren Taran Thune, Per Olaf Aamodt, Magnus Gulbrandsen
201422Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling, Cay Gjerustad
201421Forskning om læring hos barn med utviklingshemning: En kunnskapsoversikt Solveig Holen, Cay Gjerustad
201420Evaluering av Lektor2-ordningen: Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagsundervisnig Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim
201419Jobb å få? Om overgang til arbeid for personer som har vært i løp mot planlagt grunnkompetanse i Akershus i årene 2009-2012Eifred Markussen
201418Polar research in the Kingdom of Denmark 2013: A mapping survey Dag W. Aksnes, Karen Skytte Larsen, Liselotte Nielsen, Kristoffer Rørstad
201417Kandidatundersøkelsen 2013: Mastergradsutdannedes arbeidsmarkedssituasjon og vurdering av utdanningen et halvt år etter fullført utdanning Jannecke Wiers-Jenssen, Liv Anne Støren, Clara Åse Arnesen
201416Praksis i helse- og sosialfagutdanningene: En litteraturgjennomgangAsbjørn Kårstein, Joakim Caspersen
201415Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledriftKyrre Lekve, Svein Erik Moen, Rune Borgan Reiling
201414HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og AkershusKyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Mari Elken, Trude Røsdal, Audun Gleinsvik
201413Evaluering av Prosjekt dobbel-kompetanse i psykologi: Gjennomføring og anvendelse av det kombinerte syvårige studieløpet for spesialistgodkjenning og ph.d.-gradenInge Ramberg, Clara Åse Arnesen
201412Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringenHåkon Høst (red.)
201411Modell for elevtallsutvikling i Oslo voksenopplæringRune Borgan Reiling
201410Spill på flere strenger: Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikkClara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen, Liv Anne Støren
20149Psykisk helse i skolen: Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiereSolveig Holen, Erica Waagene
20148Entreprenørskapstilbud i høyere utdanningLisa Scordato, Liv Anne Støren
20147Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av lærlingformidling i 3 fylkerHåkon Høst, Idunn Seland, Jørgen Sjaastad, Asgeir Skålholt
20146Utdanningskvalitet i høyere utdanning: noen empiriske eksempler. Resultater fra en undersøkelse blant faglig ansatte våren 2013Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Tine S. Prøitz
20145Swiss Research Funding: Researcher Survey for the Swiss National Science Foundation (SNSF)Liv Langfeldt, Inge Ramberg, Hebe Gunnes
20144Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013Tone Cecilie Carlsten, Jørgen Sjaastad
20143Fem år etter grunnskolen: Kompetanseoppnåelse i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning og arbeid før og etter KunnskapsløftetMari Wigum Frøseth, Nils Vibe
20142Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske UniversitetKyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsen, Olav R. Spilling
20141Utdanning lønner seg: Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002Eifred Markussen
201350Videregående opplæring – tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt, Sveinung Skule
201349Spørsmål til Skole-Norge høsten 2013: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe
201348Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden, Inge Ramberg
201347Kunnskap i system: En kartlegging av kunnskapsfunksjonen på det arbeids- og velferdspolitiske området i Sverige, Danmark og Canada Markus Bugge, Espen Solberg, Tobias Fridholm, Gunnar Sivertsen
201346Glidende overgang: Flaskehalser og oppgavedeling i bildediagnostikk Kyrre Lekve, Dorothy Sutherland Olsen, Arne Martin Fevolden
201345Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning. Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond Olav R. Spilling, Liv Langfeldt, Svein Erik Moen
201344Statsbudsjettet 2014: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2014 Egil Kallerud, Bo Sarpebakken
201343Styring og strategi: Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Nicoline Frølich, Ivar Bleiklie, Endre Kvam, Erica Waagene
201342Intensivopplæring i eller utenfor klassen? Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av deltakelse, organisering og opplevelse i Overgangsprosjektet innenfor Ny GIV Berit Lødding, Solveig Holen
201341Tre år etter mastergraden - arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med jobb og utdanning: Kandidatundersøkelse av mastergradskandidater og psykologer fra universitetene Clara Åse Arnesen, Liv Anne Støren, Jannecke Wiers-Jenssen
201340Fagskoleutdannedes studiesituasjon og arbeidsmarkedssituasjon: Kandidatundersøkelse blant fagskoleutdannede uteksaminert våren 2012 Erica Waagene, Liv Anne Støren
201339Studiegjennomstrømning og studiekvalitet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap: Fokusgruppeintervjuer og statistiske analyser Elisabeth Hovdhaugen, Tone Cecilie Carlsten
201338Spesialpedagogisk forskning i Norge: Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet Solveig Holen, Gunnar Sivertsen, Cay Gjerustad
201337Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark: Rapport fra følgeforskning Cathrine Tømte, Asbjørn Kårstein
201336Towards a global leadership role in the work towards education for all? Thematic analysis for Norad's contribution to the Post-2015 agenda on education quality and student learning as a new development priority for Norway Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim, Kyrre Lekve
201335Deltakerundersøkelsen 2013: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» Cay Gjerustad, Asbjørn Kårstein
201334The University Centre in Svalbard - 1993-2012: Publications, staff and students Dag W. Aksnes
201333Viktig program - små ressurser: Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad, Olav R. Spilling
201332IKT og læring i høyere utdanning: Kvalitativ undersøkelse om hvordan IKT påvirker læring i høyere utdanning Cathrine Tømte, Dorothy Sutherland Olsen
201331Utdanningsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater Hebe Gunnes, Kristoffer Rørstad, Dag Aksnes
201330Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger: En evalueringBjørn Stensaker, Agnete Vabø
201329Pensum i høyere utdanning - hvilke læremidler brukes? Kartlegging av praksis i utvalgte fag Vera Schwach, Elin Seim Mæsel
201328Søkning til høyere utdanning: Hovedmønstre 2000-2012 Terje Næss
201327Bedriftskultur for læring: En studie av videreutdanning og opplæring i norske små og mellomstore bedrifter Espen Solberg, Pål Børing, Knut Arild Larsen, Audun Gleinsvik, Dorothy Sutherland Olsen
201326Evaluering av Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø Asbjørn Kårstein, Tone Cecilie Carlsten
201325Spørsmål til Skole-Norge våren 2013: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe, Elisabeth Hovdhaugen
201324Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011: En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes, Susanne L. Sundnes, Ole Wiig, Marte Blystad
201323Jakten på kvalitetsindikatorene: Sluttrapport fra prosjektet 'Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen' Vibeke Opheim, Cay Gjerustad, Jørgen Sjaastad
201322Regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF: Evaluering av ressursbruk og habilitet i tildelingsprosessen Liv Langfeldt, Svein Erik Moen
201321Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.)
201320IKT i lærerutdanningen: På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte, Asbjørn Kårstein, Dorothy S. Olsen
201319Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig
201318Bioteknologisk FoU 2011: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren Pål Børing, Kaja Wendt
201317Utlendinger med norsk doktorgrad - hvor blir de av? Terje Bruen Olsen
201316Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skoleHåkon Høst, Idunn Seland, Asgeir Skålholt
201315Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultaterMarte Blystad, Susanne L. Sundnes, Dag W. Aksnes, Espen Solberg
201314Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledereJoakim Caspersen, Asbjørn Kårstein
201313Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten.En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenestenFredrik Niclas Piro, Agnete Vabø, Karl Erik Brofoss
201312Marin FoU og havbruksforskning 2011. Ressurser og resultaterBo Sarpebakken, Dag W. Aksnes, Trude Røsdal
201311AHELO mulighetsstudie: Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i NorgeElisabeth Hovdhaugen, Vibeke Opheim, Jørgen Sjaastad, Rachel Sweetman
201310Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU). En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderingerTone Cecilie Carlsten, Per Olaf Aamodt
20139Betydningen av videreutdanning for bedrifters produktivitet. En studie basert på sysselsettingsdata koblet mot utdanningsdata og regnskapsdataPål Børing, Sveinung Skule
20138Livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet. En studie av formell og uformell videreutdanning blant norske arbeidstakere basert på Lærevilkårsmonitoren og registerdataØyvind N. Wiborg, Pål Børing, Sveinung Skule
20137Livslang læring i norsk arbeidsliv: Hvorfor varierer deltakelsen?Pål Børing, Øyvind Wiborg, Sveinung Skule
20136Næringsliv i skolen. Erfaringer med partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter og synspunkter på organiseringen av prosjektetJørgen Sjaastad
20135Å bli helsefagarbeider. En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfagetAsgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
20134Evaluering av nasjonale prøver som systemIdunn Seland, Nils Vibe, Elisabeth Hovdhaugen
20133Den gode timen: En kvalitativ studie av undervisning og læringsarbeid på fire ungdomsskoler i OsloEifred Markussen, Idunn Seland
20132Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av nærings-ph.d.-ordningenFredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune
20131Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapportOlav R. Spilling, Liv Langfeldt, Rannveig Røste
201250Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar Sivertsen, Espen Solberg og Ole Wiig
201249Arbeidsmarkedet for jurister: En framskrivning mot 2025Pål Børing, Terje Næss og Per Olaf Aamodt
201248Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeidTerje Næss, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø
201247Spørsmål til Skole-Norge høsten 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe og Elisabeth Hovdhaugen
201246Markets for Applied Research: A comparative analysis of R&D-systems in five countriesEspen Solberg, Katarina Larsen, Ole Wiig, Kaare Aagaard and Gunnar Sivertsen
201245Entreprenørskap i høyere utdanning - erfaringer blant nyutdannedeLiv Anne Støren
201244Undersysselsetting blant profesjonsutdannede: Situasjonen tre år etter fullført utdanningTerje Næss
201243Statsbudsjettet 2013: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013Egil Kallerud
201242Intensivopplæringen i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012: Kartlegging av deltagelse, organisering og opplevelseSolveig Holen og Berit Lødding
201241Med doktorgrad i arbeidslivet: En undersøkelse basert på registerdataTerje Bruen Olsen
201240Nordiske masterprogram: Juridiske, finansielle, institusjonelle og praktiske barriererAgnete Vabø, Synnøve Skjersli Brandt og Per Olaf Aamodt
201239Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannedeClara Åse Arnesen, Liv Anne Støren og Jannecke Wiers-Jenssen
201238Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'Jens B. Grøgaard
201237Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever og lærere på 9. trinn og i videregående trinn 1: Delrapport 4 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'Vibeke Opheim og Øyvind Wiborg
201236Prestasjonsutvikling fra ungdomsskolen til første året i videregående opplæring: Delrapport 3 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'Clara Åse Arnesen
201235Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningenAsbjørn Kårstein og Olav R. Spilling
201234Evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskoleSynnøve S. Brandt og Nicoline Frølich
201233Drivkrefter i profesjonsutdanningene i sykepleie og medisinJoakim Caspersen
201232Ulikhet i høyere utdanning: En litteraturgjennomgang for perioden 2002-2012Joakim Caspersen, Elisabeth Hovdhaugen og Hilde Karlsen
201231Fagskoleutdannede - hvem de er og hvor de gårJoakim Caspersen, Liv Anne Støren og Erica Waagene
201230Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfagHåkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen
201229Stipendiater og doktorgradsgjennomføringTerje Bruen Olsen og Svein Kyvik
201228Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet: Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av KunnskapsløftetBerit Lødding og Solveig Holen
201227Independent project support by Riksbankens JubileumsfondAgnete Vabø, Inge Ramberg and Rachel Sweetman
201226Strukturer og konjunkturer: Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet "Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring"Nils Vibe, Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen og Eifred Markussen
201225PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in NorwayTaran Thune, Svein Kyvik, Sverker Sörlin, Terje Bruen Olsen, Agnete Vabø and Cathrine Tømte
201224Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøerTaran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad og Dorothy S. Olsen
201223Forskningsformidling i danske tidsskrifter: Om muligheten for fri adgang til vitenskapelige artiklerGunnar Sivertsen og Birger Larsen
201222Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringenHåkon Høst (red.)
201221Spørsmål til Skole-Norge våren 2012: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe
201220Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformenPetter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz og Frøydis Hertzberg
201219Nettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i NordlandCathrine Tømte og Asbjørn Kårstein
201218Spørsmål om tid: En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjemIdunn Seland, Marit Schei Olsen, Anniken Solem, Ingunn Hybertsen Lysø, Per Olaf Aamodt og Trude Røsdal
201217Evaluering av den bibliometriske forskningsindikatorGunnar Sivertsen og Jesper Schneider
201216Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringenHåkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder
201214Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningenAsbjørn Kårstein og Per Olaf Aamodt
201213Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid: Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanningClara Åse Arnesen
201212Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportalPer Olaf Aamodt, Jannecke Wiers-Jenssen og Bjørn Stensaker
201211Valg av lærested: Begrunnelser og informasjonskanaler ved valg av universitet/høgskole -en pilotstudieJannecke Wiers-Jenssen
201210De' hær e'kke nokka for mæ: Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011Eifred Markussen Berit Lødding Solveig Holen
20129Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapportAgnete Vabø, Hebe Gunnes, Cathrine Tømte, Ann Cecilie Bergene, Cathrine Egeland
20128Evaluation of the Norwegian scheme for independent research projects (FRIPRO)Liv Langfeldt, Inge Ramberg, Gunnar Sivertsen, Carter Bloch and Dorothy S. Olsen
20127Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk: En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanningVera Schwach, Synnøve S. Brandt og Carmen F. Dalseng
20126Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011Eifred Markussen, Idunn Seland
20125Spørsmål til Skole-Norge 2011: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe
20124Internasjonal rekruttering til norsk forskningPål Børing, Hebe Gunnes
20123Norsk polarforskning - forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering. Indikatorer 2010Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad, og Trude Røsdal
20122Påbygg - et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelagskoleåret 2010-2011 Eifred Markussen og Silje Kristin Gloppen
20121To år med regionale forskningsfond. Rapport fra følgeevalueringenOlav R. Spilling, Bjørn Asheim, Liv Langfeldt og Taran Thune
201215Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2011: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig
201116Bioteknologisk FoU 2009: Ressursinnsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenPål Børing, Kaja Kathrine Wendt
201117Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innholdEkaterina Bjørnåli, Liv Anne Støren, Inger Henaug
201118Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekterJorunn Spord Borgen, Liv Anne Støren
201119Underveis i videregående opplæring: Evaluering av Kunnskapsløftet. Underveisrapport fra prosjektet 'Struktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse'Nils Vibe, Synnøve Skjersli Brandt, Elisabeth Hovdhaugen
201120Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinnerOlav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen, Ekaterina Bjørnåli
201121Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjenesteCathrine Tømte, Berit Lødding
201122Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene: Rapport fra en arbeidsgruppeOle Wiig, Anne Husebekk
201123Sikkerhet i komplekse prosjekter: En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekterHilde Nykamp, Asgeir Skålholt, Finn Ørstavik
201124Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekstFinn Ørstavik, Trond Einar Pedersen
201125Kommunikasjon i byggeprosjekterTrude Røsdal, Finn Ørstavik
201126Bioteknologi ved Høgskolen i Hedmark - status og videreutviklingDorothy Sutherland Olsen, Taran Thune
201127Praksisbrev - et vellykket tiltak mot frafall. Hva er lærdommene? Sluttrapport fra den forskningsbaserte evalueringen av forsøk med praksisbrev 2008-2011Håkon Høst
201128Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009: En analyse basert på FoU-statistisk materialeOle Wiig, Hebe Gunnes, Susanne Lehmann Sundnes
201129Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningeneJoakim Caspersen
201130Utlendinger i norsk forskning: En undersøkelse basert på registerdataTerje Bruen Olsen, Bo Sarpebakken
201131De regionale forskningsinstituttene: FaktarapportVera Schwach
201132Evaluering av TeknologirådetLiv Langfeldt, Inge Ramberg, Cathrine Tømte
201133Studiesituasjon og studentøkonomi: Norske resultater fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent IVClara Åse Arnesen, Elisabeth Hovdhaugen, Jannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
201134Skolekultur og elevresultater: Hvilke muligheter gir TALIS-undersøkelsen?Joakim Caspersen
201135Elevers prestasjonsutvikling - hvor mye betyr skolen og familien? Andre delrapport fra prosjektet 'Ressurser og resultater'Øyvind Wiborg, Clara Åse Arnesen, Jens B. Grøgaard, Liv Anne Støren, Vibeke Opheim
201136Høyvekstforetak - utfordringer, behov og virkemidler: En analyse gjennomført for Innovasjon NorgeOlav R. Spilling, Øystein Moen, Ekaterina Bjørnåli, Håkon Finne, Roger Sørheim
201137Statsbudsjettet 2012: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2012Egil Kallerud
201138Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen: En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen
201139På veien til fagbrev: Analyser av LærlingundersøkelsenTorgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder
201140Measuring Public Innovation in Nordic Countries: Report on the Nordic Pilot studies - Analyses of methodelogy and resultsMarkus Bugge, Peter S. Mortensen, Carter Bloch
201141Forskningspraksis ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: En sammenligning av 14 landSvein Kyvik, Magnus Gulbrandsen, Peter Bentley
201142Klare for arbeidslivet? En drøfting av metodiske utfordringer for måling av læringsutbytte i høyere utdanningHilde Karlsen
201143Review of the Partnership Programme in Higher Education with North AmericaRachel Louise Sweetman, Agnete Vabø, Finkelstein Martin J.
201144Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2010. Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Hebe Gunnes
201145Kompetanse for innovasjon: En oversikt over forskningslitteratur, policy og virkemidlerTaran Thune, Dorothy Sutherland Olsen, Espen Solberg
201114Ressurser til landbruks- og matrelatert FoU i 2009: Belyst med FoU-utgifter og personaleKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes
201113Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2009Hebe Gunnes, Agnete Vabø
201112Høgskolen Stord/Haugesund - fusjon, fisjon eller status quo?Svein Kyvik, Bjørn Stensaker
201111Public Debate on Research Policy in the Nordic Countries: A Comparative Analysis of Actors and Issues (1998-2007)Egil Kallerud, Thorvald Finnbjørnsson, Lars Geschwind, Marja Häyrinen-Alestalo, Inge Ramberg, Karen Siune, Terhi Tuominen
201110Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2009Bo Sarpebakken
20119Språk i pensumlitteratur: Bruk av norsk og engelsk i første år på grunnivå i høyere utdanning: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleieVera Schwach, Carmen From Dalseng
20118Trafikalt grunnkurs i ungdomsskolen: En undersøkelse basert på intervjuer med elever, lærere og skoleledere ved seks skolerBerit Lødding
20117Disse ungdommene hadde nok ikke fullført: Evaluering av forsøk med praksisbrev. Delrapport 2Håkon Høst
20116Praksisutbytte? Kunnskapsoversikt om ungdoms utbytte av praksis i opplæringenJoakim Caspersen, Øyvind Wiborg, Berit Lødding
20115Livslang læring i norsk arbeidsliv 2003-2010: Trender og resultater fra LærevilkårsmonitorenØyvind Wiborg, Tore Sandven, Sveinung Skule
20114Entreprenørskap i utdanningen - perspektiver og begreperOlav R. Spilling, Vegard Johansen
20113Praksisorienterte studietilbud: Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagAgnete Vabø, Rachel Sweetman
20112Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelserStefan Lohmander, Jan Hartvigsen, Ingrid Lundberg, Ewa M. Roos
20111Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 3Per Olaf Aamodt, Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss
201115Innovation processes and practices in innovative manufacturing firms. Comparison of innovative Asian, Norwegian and 'Euro-American' manufacturing firmsHelge Godø, Pål Børing
201050Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Hebe Gunnes
201049Kjønn og musikk: Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikkJorunn Spord Borgen, Clara Åse Arnesen, Joakim Caspersen, Hebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen, Terje Næss
201048"Hvis noen forteller om mobbing…": Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskrimineringBerit Lødding, Nils Vibe
201047Tilretteleggingsutfordringer i høyere utdanning før og nå: en studie av tilrettelegging i høyere utdanning i lys av lovendringer og målsetting om å sikre høyere utdanning for en mer mangfoldig studentmasseSynnøve S. Brandt
201046Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNUCathrine Edelhard Tømte, Agnete Vabø
201045Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeidLiv Anne Støren
201044Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet i 1999 og 2009Clara Åse Arnesen
201043Gamle spillere – nye regler: Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning: Søkning til høyere utdanning og lærestedenes utdanningsprofil etter KvalitetsreformenNicoline Frølich, Erica Waagene, Per Olaf Aamodt
201042Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehusAsgeir Skålholt, Håkon Høst
201041Evaluering av styringsstrukturen ved Høgskolen i BergenAgnete Vabø, Cathrine Tømte, Bjørn Stensaker
201040Spørsmål til Skole-Norge høsten 2010: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe
201039Ikke utgitt
201038Norske næringsklynger under finanskrisen: En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktørerAsgeir Skålholt, Olav R. Spilling, Taran Thune
201037Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med KunnskapsløftetEli Ottesen, Jorunn Møller (red.)
201036Kompetansebehov i grønne jobber: En casestudie fra solcelleindustrienAntje Klitkou
201035Innovasjon i matvare- og skogsektoren i NorgeAntje Klitkou
201034De gamle er eldst? Betydning av skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner på 5., 8. og 10. trinn i grunnopplæringenVibeke Opheim, Jens B. Grøgaard, Terje Næss
201033Statsbudsjettet 2011: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2011Egil Kallerud
201032Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009Clara Åse Arnesen, Per Olaf Aamodt
201031Nordområdeforskningen 2009: kartlegging av ressursinnsats, resultater og merverdiDag W. Aksnes, Inge Ramberg, Liv Langfeldt, Vera Schwach
201030Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher EducationAgnete Vabø, Rebecca Allinson, Lars Geschwind, Gøran Melin, Per Olaf Aamodt
201029The Norwegian Centre of Excellence Scheme Evaluation of Added Value and Financial AspectsLiv Langfeldt, Siri Brorstad Borlaug, Magnus Gulbrandsen
201028Ikke utgitt
201027Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnetTerje Næss
201026Evaluering av nyvekstOlav R. Spilling, Bjørn Harald Hansen, Ekaterina S. Bjørnåli
201025Helsefagarbeiderutdanning for voksneHåkon Høst
201024Kompetanse til energibedrifter: En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraftPer Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen, Erica Waagene
201023Mat og helse i Norge: Status, forskningsbehov og utsikter til innovasjonTrond Einar Pedersen, Vera Schwach
201022Visjoner, virkemidler og virkelighet: En drøfting av premissene for fusjons- og universitetsambisjonene til Høgskolen i Oslo og Høgskolen i AkershusBjørn Stensaker, Svein Kyvik
201021En, to…tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæringMari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Nils Vibe
201020Indikatorer for prioritering i norsk forskningAris Kaloudis, Stig Slipersæter, Susanne Lehmann Sundnes
201019Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000Jorunn Spord Borgen, Markus M. Bugge, Jørgen Lund
201018Kandidatundersøkelsen 2009: HovedresultaterClara Åse Arnesen
201017Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter: En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuterAgnete Vabø, Ingvild Marheim Larsen
201016Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst?: Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringenTine Sophie Prøitz, Jorunn Spord Borgen
201015"Likestilling er jo ikke lenger det helt store…": Likestillingsarbeid i skolen 2009 – 2010Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen, Elisabeth Hovdhaugen
201014Spørsmål til Skole-Norge våren 2010: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe, Nina Sandberg
201013Ikke utgitt
201012Faglige verv og oppgaver, karrierehemmende eller karrierefremmende?Vera Schwach, Erica Waagene
201011FoU for en grønn energisektor: Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer – Forskningssentre for Miljøvennlig EnergiMarkus Bugge, Helge Godø, Atle Midttun, Trond Einar Pedersen, Olav R. Spilling
201010Åtte år ut i karriereløpet – har mennene løpt fra kvinnene? en analyse av høyere grads kandidater som avsluttet utdanningen våren 2000Clara Åse Arnesen
20109En mangfoldig og universell grunnopplæring?: Om hvordan mangfold ivaretas faglig, sosialt og fysisk fra 4. til 8. trinn i grunnskolenSynnøve S. Brandt
20108Forskningsvilkår ved norske universiteter i et internasjonalt perspektiv: en undersøkelse av 7 landPeter Bentley, Svein Kyvik, Agnete Vabø, Erica Waagene
20107Fagutdanning og fagidentitet i byggebransjen Opplæring av tømrere og rørleggere gjennom videregående opplæringBerit Lødding
20106Continuity and Change in Norwegian Vocational Education and training (2)Håkon Høst(red)
20105Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003Elisabeth Hovdhaugen, Mari Wigum Frøseth, Per Olaf Aamodt
20104Social science research on energy. International and Norwegian studiesAntje Klitkou, Trond Einar Pedersen, Vera Schwach, Lisa Scordato
20103Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 2Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss, Per Olaf Aamodt
20102Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk (2)Håkon Høst (red)
20101En utydelig innovasjonspolitikk?: Norsk innovasjonspolitikk på 2000-talletOlav R. Spilling, Siri Aanstad
200946Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2008: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Hebe Gunnes
200945Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiereNils Vibe, Miriam Evensen
200944Muligheter og utfordringer ved bruk av kontrafaktisk analyse i forskningsbaserte evalueringerInge Ramberg
200943Choice of Study and Persistence in Higher Education by Immigrant Background, Gender, and Social BackgroundLiv Anne Støren
200942Kunnskapsløftet – tung bør å bære? Underveisanalyser av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon.Jorunn Møller, Tine S. Prøitz, Petter Aasen (red.)
200941Statsbudsjettet 2010: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2010Egil Kallerud
200940Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningenSvein Kyvik, Terje Bruen Olsen
200939Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet: Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av KunnskapsløftetJorunn Spord Borgen, Berit Lødding
200938Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger: En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmerTaran Thune, Terje Bruen Olsen
200937Ikke utgitt
200936Masterprogrammer på engelsk i Norge. I bredde og nisjerVera Schwach
200935Forskerbehov og forskerrekruttering i matvareindustrien: Et pilotprosjektTrond Einar Pedersen
200934Samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og energibransje: Sammenlikning, drøfting og anbefalingerTaran Thune, Trond Einar Pedersen
200933Spørsmål til Skole-Norge: Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009Nils Vibe, Miriam Evensen, Elisabeth Hovdhaugen
200932Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009Eifred Markussen, Håkon Høst, Miriam Evensen, Tine S. Prøitz
200931På tröskeln till en okänd värld: Forskarutbildning och skolans vardagAnnika Andræ Thelin
200930Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis, Olav R. Spilling
200929Kandidatundersøkelsen 2008: En panelundersøkelse av vårkullet 2000Clara Åse Arnesen
200928Ny struktur – tradisjonelle mønstre?: Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommuneneHåkon Høst, Miriam Evensen
200927Effekter av samlokalisering i høyere utdanning: Erfaringer fra fire norske lærestederCathrine Tømte, Bjørn Stensaker
200926Konturer av et Innlandsuniversitet: Vurdering av organisasjons-, styrings- og ledelsesmodellerTrude Røsdal, Kristin Hope, Peter S. Lykke, Bjørn Stensaker
200925PraksisFoU 2005-2010: Vurdering av forskningsprogrammet Praksisrettet FoU for barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningenJorunn Spord Borgen, Vibeke Opheim, Tine Sophie Prøitz
200924Ressursinnsatsen innenfor landbruks- og matrelatert FoU 2007: FoU-utgifter og personaleSusanne Lehmann Sundnes, Kristoffer Rørstad
200923Å være ungdomsskolelærer i Norge: Resultater fra OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (TALIS)Nils Vibe, Per Olaf Aamodt, Tone Cecilie Carlsten
200922In Need of a Better Framework for Success: An evaluation of the Norwegian participation in the EU 6th Framework Programme (2003–2006) and the first part of the EU 7th Framework Programme (2007–2008)Helge Godø, Liv Langfeldt, Aris Kaloudis, et al.
200921Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? En kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læringNicoline Frølich, Vibeke Opheim, Synnøve Brandt, Tine Sophie Prøitz
200920Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet: En oversikt over utvalgte grupper med høyere utdanningClara Åse Arnesen, Vibeke Opheim, Terje Næss, Per Olaf Aamodt, Inger Henaug
200919Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programmeSiri Brorstad Borlaug, Leo Grünfeld, Magnus Gulbrandsen, Einar Rasmussen, Lars Rønning, Olav R. Spilling, Evgueni Vinogradov
200918Lifelong learning and work-related training in Norway – an international perspective: Final report from the project ”Framework conditions for investments in training”Terje Næss, Liv Anne Støren, Aris Kaloudis
200917Inkludert eller segregert? Om spesialundervisning i videregående opplæring like etter innføringen av KunnskapsløftetEifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Jens Brandi Grøgaard
200916Ressursinnsatsen innenfor utdanningsforskning 2007Hebe Gunnes
200915Universitetsadministrasjon i Kvalitetsreformens tiårÅse Gornitzka, Ingvild Marheim Larsen, Hebe Gunnes
200914Bioteknologisk FoU 2007: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenKaja Wendt
200913Sluttere, slitere og sertifiserte: Bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse blant minoritetsspråklige ungdommer i videregående opplæringBerit Lødding
200912Evaluering av Kompetanseløftet 2015: Underveisrapport 1: Mars 2009Håkon Høst, Clara Åse Arnesen, Terje Næss, Per Olaf Aamodt
200911The research agenda on innovation processes in firmsHelge Godø
200910Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2007Bo Sarpebakken
20099Arbeidsvilkår i norsk forskningAgnete Vabø, Inge Ramberg
20098Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen: Forskningsressurser og vitenskapelig publiseringOle Wiig, Dag W. Aksnes, Karl Erik Brofoss
20097Bachelorgraden fra universitet – en selvstendig grad, eller delmål i et lengre utdanningsløp?Clara Åse Arnesen, Erica Waagene
20096Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspillEllen Brandt, Taran Thune, Odd Bjørn Ure
20095Virkninger av en vanskelig overgang fra utdanning til arbeid for den seinere yrkeskarrieren: Betydningen av kjønn og type utdanningClara Åse Arnesen
20094Fast vitenskapelig personale i MNT-fagene ved universitetene: En kartlegging av erstatningsbehov og tilgang på nytt personale basert på registerdataTerje Bruen Olsen
20093Tverrfaglighet i Norges forskningsråd: En analyse av kodepraksis og suksessrater for tverrfaglige søknaderLiv Langfeldt, Rannveig Røste
20092Resultater av Kreftforeningens forskningsbevilgninger – tre studierDag W. Aksnes, Karl Erik Brofoss, Gunnar Sivertsen
20091Faglige og institusjonelle avgrensninger: Bakgrunnsdata til Norges forskningsråd for evaluering av fagene filosofi, rettsvitenskap sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografiLiv Langfeldt, Antje Klitkou
200851Architectural Education for Young People in Europe: A Comparative Study in Seven European Countries. Norway - Country Report.Jorunn Spord Borgen, Synnøve Skjersli Brandt
200850Ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene i 2007: Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig
200849Arbeidsmarkedet for statsansatte. Tilgang og etterspørsel etter arbeidskraft 2006-2030Pål Børing, Terje Næss
200848Innovasjon Norge - noen utfordringerSiri Aanstad, Lisa Scordato, Olav R. Spilling
200847Produktivitet, pragmatisme og polarisering: Evaluering av styrings- og ledelsesmodellen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i BergenNicoline Frølich, Bjørn Stensaker
200846Tre år etter videregående opplæring: Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003Mari Wigum Frøseth
200845Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående.Jens B. Grøgaard, Håvard Helland, Jon Lauglo
200844Organisering av karriereveiledning i videregående opplæring i Akershus: En utredning av ulike organisasjonsmodeller for karriereveiledning i førstelinjetjenesten i videregående opplæring i Akershus fylkeskommuneRannveig Røste, Jorunn Spord Borgen
200843Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse ØstKarl Erik Brofoss, Randi Søgnen
200842Det nasjonale styringsnivået: Intensjoner, forventninger og vurderinger. Delrapport I. Evaluering av KunnskapsløftetNina Sandberg, Petter Aasen
200841Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av KunnskapsløftetBerit Lødding, Jorunn Spord Borgen
200840Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring: Delrapport I. Evaluering av KunnskapsløftetMari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Nils Vibe
200839Oslo Innovation Scoreboard 2006Nils Henrik Solum, Morten Fraas
200838Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? En undersøkelse om kravet til kvinnerepresentasjon i bedømmelseskomiteer ved universiteter og høgskolerTaran Thune, Erica Waagene
200837Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av del 2 av de digitale forsøksprosjektene NDA og NORDIC. SluttrapportNils Henrik Solum, Markus M. Bugge
200836Karriereveier for forskere i UVKJorunn Spord Borgen, Terje Bruen Olsen, Petter Aasen
200835Statsbudsjettet 2009: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2009Egil Kallerud
200834Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmetSiri Brorstad Borlaug, Magnus Gulbrandsen, Einar Rasmussen, Olav R. Spilling
200833Norsk vitenskapsindeks: Forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for forskningsinformasjon. Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av KunnskapsdepartementetGunnar Sivertsen (red.)
200832Sectoral Innovation Systems in Europe: Monitoring, Analysing Trends and Identifying Challenges. The Energy Sector - Final reportAris Kaloudis, Trond Einar Pedersen (eds.)
200831Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv: En kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og LærevilkårsmonitorenAris Kaloudis, Terje Næss, Tore Sandven
200830Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold: En vurdering av resultater og virkemidlerIngvild Marheim Larsen, Peter Maassen, Bjørn Stensaker
200829Continuity and Change in Norwegian Vocational Education and Training (VET)Håkon Høst (red)
200828Digital kompetanse i norsk lærerutdanningPer Hetland, Nils Henrik Solum
200827Competitive policies in the Nordic Energy Research and Innovation Area eNERGIA, Part 3: Special reportsAntje Klitkou, Trond Einar Pedersen, Lisa Scordato, Åge Mariussen
200826Competitive policies in the Nordic Energy Research and Innovation Area eNERGIA, Part 2: Technology reportsAntje Klitkou, Trond Einar Pedersen, Lisa Scordato, Åge Mariussen
200825Competitive policies in the Nordic Energy Research and Innovation Area eNERGIA, Part 1: Country reportsAntje Klitkou, Trond Einar Pedersen, Lisa Scordato, Åge Mariussen
200824Competitive policies in the Nordic Energy Research and Innovation Area eNERGIA: Synthesis reportAntje Klitkou, Trond Einar Pedersen, Lisa Scordato, Åge Mariussen
200823Nyutdannede ingeniører: tall fra Kandidatundersøkelsen 2007Clara Åse Arnesen, Erica Waagene
200822Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning: Nordisk Kandidatundersøkelse 2007- landrapport fra NorgeJannecke Wiers-Jenssen
200821Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandetJannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen
200820Fag- og yrkesopplæringen i Norge - noen sentrale utviklingstrekkHåkon Høst (red)
200819Karriereløp i akademia: Statistikkgrunnlag utarbeidet for Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskningHebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen
200818'En utdanning du kommer langt med' - maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskolerEllen Brandt
200817Vekstmålet i norsk forskning: Innspill til debattenEgil Kallerud, Olav R. Spilling
200816Rammebetingelser for kompetanseinvesteringer i arbeidslivet: en litteraturgjennomgangMagnus Gulbrandsen, Aris Kaloudis, Tore Sandven
200815Om kapasitetsutviklingen for teknologifag og realfag i høyere utdanning: en studie av førstegangssøkerePål Børing
200814Offentlig eller privat sektor? Endrede relasjoner for nyutdannede med høyere utdanningTerje Næss
200813Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002: Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etterEifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding, Nina Sandberg
200812FoU-strategi ved statlige høgskolerSvein Kyvik
200811Karriere Akershus: Evaluering av Partnerskap for karriereveiledning i AkershusJorunn Spord Borgen, Nils Vibe, Rannveig Røste
200810Administrative arbeidsoppgaver for det vitenskapelige personalet ved universiteter og høyskoler i lys av KvalitetsreformenNicoline Frølich, Erica Waagene
20089Finnes det en 'universalmedisin' mot frafall? En analyse av universitetenes holdning til og tiltak mot frafall blant studenterElisabeth Hovdhaugen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt
20088Norsk polarforskning - forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering - indikatorer 2006Dag W. Aksnes, Kristoffer Rørstad
20087Erfaringsanalyse av Partnerskap for karriereveiledning i TelemarkRannveig Røste, Jorunn Spord Borgen
20086Høyere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa: Norsk rapportering fra EU-prosjektet 'REFLEX'Liv Anne Støren
20085Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskapTor Borgar Hansen, Siri Brorstad Borlaug
20084Innovation systems, innovation modes and processes of commercializationHelge Godø, Magnus Gulbrandsen, Sverre Herstad, Åge Mariussen, Rannveig Røste, Olav R. Spilling, Finn Ørstavik
20083The politics of steering by numbers: Debating performance-based funding in EuropeNicoline Frølich
20082Små ressurser - store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmetSiri Brorstad Borlaug, Lene Foss, Olav R. Spilling
20081Søkningen til teknologi- og realfagstudier for Oslo-regionen 2001-2007Pål Børing
200740Læringsutbytte i høyere utdanning: En drøfting av definisjoner, utviklingstrekk og måleproblemerPer O. Aamodt, Tine S. Prøitz, Elisabeth Hovdhaugen, Bjørn Stensaker
200739Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006: Dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultaterOle Wiig
200738Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU – noen sammenhengerTore Sandven
200737Høyskolesektorens rolle i utdannings- og forskningssystemet i Vest-EuropaSvein Kyvik
200736Ressursinnsatsen til matematikk og naturvitenskap og teknologi i 2005: Belyst med FoU-statistiske dataKristoffer Rørstad
200735Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter: En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidaterSvein Kyvik, Terje Bruen Olsen
200734Arbeidsmarkedet for akademikere: Tilbud og etterspørsel 1996 – 2006Pål Børing, Terje Næss
200733"Lese det, lære det, ja! Men å skrive det? Nei, det vil vi ikke". Evaluering av forsøk med valgfritt skriftlig sidemål i OsloNils Vibe, Jorunn Spord Borgen
200732Kartlegging av norsk utdanningsforskningJorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes, Gunnar Sivertsen
200731Innføring av digitalkino i Norge: Evaluering av første fase av forsøksprosjektene NDA og NORDIC. Sluttrapport.Nils Henrik Solum, Markus M. Bugge
200730Statsbudsjettet 2008: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2008Egil Kallerud
200729Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skoleAre Turmo, Per O. Aamodt
200728Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonenMagnus Gulbrandsen
200727Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge: En analyse for Tron-utvalgetInge Ramberg, Ellen Brandt
200726Evaluation of the Leonardo da Vinci and SOCRATES programmes in NorwayAgnete Vabø
200725Praksisrettet FoU? En undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfagIngvild Marheim Larsen, Kristin Heggen, Tone Cecilie Carlsten, Berit Karseth
200724Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNUBjørn Stensaker
200723Utvikling av nye, forskningsbaserte foretak: Casestudier i marin bioteknologi og mobile kommersielle tjenesterOlav R Spilling, Helge Godø
200722Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemetHebe Gunnes, Tore Sandven
200721Alle får, men hvem får hva? Evaluering av Oslo kommunes inntaksordning til videregående opplæring i studieretning for allmennfag/utdanningsprogram for studiespesialiseringBerit Lødding og Håvard Helland
200720Doktorgrad – og hva så? Om doktorenes yrkeskarriereTerje Bruen Olsen
200719Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007. Rapport nr. 1.Eifred Markussen, Marit Strømstad, Tone Cecilie Carlsten, Rune Hausstätter, Thomas Nordahl
200718De store selskapene: Forskningslokomotiver eller dresiner?Sverre J. Herstad, Svein Olav Nås
200717På vei mot fagskoler? En kartlegging av privatskolemarkedetEllen Brandt
200716Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000: En sammenligning av resultater fra spørreskjemaundersøkelser og registerkoplingerClara Åse Arnesen
200715Utdanningsforskning: Fagdepartementets sektorforskningsansvarPetter Aasen, Nina Sandberg, Jorunn Spord Borgen
200714Og hvem stod igjen...? Sluttrapport fra prosjektet gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999-2001Liv Anne Støren, Håvard Helland, Jens Brandi Grøgaard
200713Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellenNicoline Frølich
200712Forskerrekrutteringsbehov i Norge: Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarierTerje Næss, Terje Bruen Olsen, Bo Sarpebakken, Aris Kaloudis (red.)
200711Arbeid og videreutdanning innenfor psykisk helsevern blant nyutdannedeClara Åse Arnesen
200710Et nytt utdanningsmarked: “For-profit” høyere utdanning internasjonaltNicoline Frølich
20079Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005: Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligningerKaja Wendt, Kirsten Wille Maus, Susanne Lehmann Sundnes
20078Bioteknologisk FoU 2005: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektorenSusanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
20077Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005Susanne Lehmann Sundnes, Bo Sarpebakken
20076Finansieringsmodeller for høyere utdanning og deres virkninger: Sammenfatning av et IMHE/OECD prosjektNicoline Frølich
20075Utenlandske statsborgere med norsk doktorgradKarl Erik Brofoss, Terje Bruen Olsen
20074Kultur – Retur: Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutviklingMarkus M. Bugge, Arne Isaksen
20073The 2nd evaluation of the European Young Investigator Award Scheme (EURYI): Analysis of the first three calls for proposalsLiv Langfeldt, Nils Henrik Solum
20072Forskerrekruttering i Norge: status og komparative perspektiverHebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER), Linda Blomkvist (SISTER)
20071Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmetPål Børing, Anders Ekeland, Nils Henrik Solum
20067Tolv år etter høgskolereformen: En statusrapport om FOU i statlige høgskolerIngvild Marheim Larsen, Svein Kyvik
20066Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfondFinn Ørstavik
20065Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolenJorunn Spord Borgen, Synnøve S. Brandt
20064Inntakskvalitet og karakterer i høyere utdanning Høyere grads kandidater, siviløkonomer og allmennlærereTerje Næss
20063Forskjell på folk – hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg, Nils Vibe
20062Bruk av forskning: Fasettert begrep – mange forklaringsmodellerKarl Erik Brofoss, Ole Wiig
20061Utenlandske investeringer i norsk FoUSverre Herstad, Tore Sandven, Aris Kaloudis
20057Evaluation of the DEMO 2000 programTor Borgar Hansen, Tore Karlsson, Helge Godø
20056Realkompetansestudenters bortvalg og studiepoengproduksjonHåvard Helland
20055«...utnytte sine evner og realisere sitt talent»? Læringsutbytte ved innføringen av KunnskapsløftetBerit Lødding, Eifred Markussen, Nils Vibe
20054Høyere utdanning – tilgjengelig for alle? Studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning – Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkluderingSynnøve S. Brandt
20053Utbytte av utdanning fra utlandet: Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandetJannecke Wiers-Jenssen
20052Har frittstående grunnskoler økt segregeringen? Konsekvenser av ny lov om frittstående skoler – baselinerapport II: ElevsammensetningenHåvard Helland, Jon Lauglo
20051Kunstaktiv ungdom på internett: Evaluering av nettstedet www.trafo.noJorunn Spord Borgen
20049Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtakJens B. Grøgaard, Ida Hatlevik, Eifred Markussen
20048Internationalization of higher education institutions in Northern Europe in the light of Bologna: Rethinking Nordic cooperation in higher educationPeter Maassen, Therese Marie Uppstrøm
20047Equity in Education: Country Analytical Report NorwayVibeke Opheim
20046Governance of the Norwegian innovation policy system: Contribution to the OECD MONIT projectSvend Otto Remøe, Morten Fraas, Aris Kaloudis, Åge Mariussen, Rannveig Røste, Finn Ørstavik, Siri Aanstad
20045Kunnskapens pris – regnskapets time? Iverksetting av mål- og resultatstyring i norske universiteterNicoline Frølich
20044De næringsrettede instituttenes rolle i det fremtidige innovasjonssystemetAris Kaloudis, Per M. Koch
20043Profilerte breddeuniversiteter? Formulering, organisering og iverksetting av strategiske satsinger ved norske universiteterIngvild Marheim Larsen, Liv Langfeldt
20042Mediating Public Concern in Biotechnology: A map of sites, actors and issues in Denmark, Finland, Norway and SwedenMarja Häyrinen-Alestalo, Egil Kallerud (editors)
20041Like muligheter, men ulikt utbytte? Betydning av sosial bakgrunn for overgang fra utdanning til arbeid blant nyutdannede kandidater i perioden 1987–2001Vibeke Opheim
20038Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: Ressursomfang og vitenskapelig publisering – indikatorer 2002Dag W. Aksnes, Kirsten Wille Maus
20037Nyutdannedes regionale tilpasning: En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidaterClara Åse Arnesen
20036”Jeg gjør jo ikke dette for å bli rik av det”: Kommersialisering av norsk universitetsforskning – en intervjustudieMagnus Gulbrandsen
20035Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisningEifred Markussen, Synnøve S. Brandt, Ida K. R. Hatlevik
20034Opprykk til professor: Kompetanse eller konkurranse?Svein Kyvik, Terje Bruen Olsen, Elisabeth Hovdhaugen
20033Å lære gjennom samarbeid: Evaluering av satsingen på samarbeidslæring innenfor videregående opplæring i Akershus fylkeskommuneIda K. R. Hatlevik, Nina Sandberg
20032Internationalisation of research and higher education: Emerging patterns of transformationÅse Gornitzka, Magnus Gulbrandsen, Jarle Trondal
20031Ut fra videregående: Integrasjon i arbeid og utdanning blant minoritetsungdom i det første Reform 94-kulletBerit Lødding
20028Bruk av IKT i høyere utdanning: Institusjonelle valg og organisatoriske konsekvenserBjørn Stensaker, Peter Maassen, Mette Karine Oftebro, Monika Borgan
20027De første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanningLiv Anne Støren
20026Decision-making in expert panels evaluating research: Constraints, processes and biasLiv Langfeldt
20025Instituttleder – mellom amatøridealet og profesjonalisering: Om ledelse av universitetsinstitutterIngvild Marheim Larsen
20024Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2002Egil Kallerud
20023Seks år etter: Om kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring og overgang til arbeid og høyere utdanning for det første Reform 94-kulletJens B. Grøgaard, Eifred Markussen, Nina Sandberg
20022Instituttsektoren: Katalog over forskningsenheteneBo Sarpebakken
20021Trivsel og innsats: Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier Resultater fra ”Stud.mag.” – undersøkelseneJannecke Wiers-Jenssen, Per Olaf Aamodt
200111Fleksibelt arbeid blant nyutdannede akademikereSverre Try
200110The Research Councils in the Nordic Countries – Developments and some ChallengesHans Skoie
20019Studiemobilitet i norsk høyere utdanningSonia Monfort Roedelé, Per Olaf Aamodt
20018Kunnskapens kognitive og sosiale strukturer: En teoretisk og empirisk studie av fagforskjeller ved universiteteneJens Christian Smeby
20017Innvandrerungdom og majoritetsungdom gjennom videregående til høyere utdanning: Utdanningsforløp, utdanningsaspirasjoner og realiserte utdanningsvalgVibeke Opheim, Liv Anne Støren
20016Karakterers betydning for overgangen fra høyere utdanning til arbeidsmarkedetClara Åse Arnesen, Sverre Try
20015Myter og fakta om språk: Pensumlitteratur på grunnivå i høyere utdanning.Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Jorunn Dahl Norgård
20014Instituttsektoren i norsk forskning: FoU-ressurser. Internasjonale relasjoner. Erfaringer med internasjonalt samarbeid og konkurranse. Forholdet til norske universiteter og høgskoler. Instituttpolitikk i andre nordiske land.Ole Wiig, Stig Slipersæter, Bo Sarpebakken
20013Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2001Ole Wiig
20012Befolkningens forhold til forskning, vitenskap og teknologi: Resultater fra en norsk intervjuundersøkelseInge Ramberg, Egil Kallerud, Torben Hviid Nielsen
20011“Norske får liksom førsterett”: Om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og AkershusBerit Lødding
200014Norske doktorgrader ved årtusenskiftet: En oversikt over utviklingen i det 19. og 20.århundre, med hovedvekt på 1990-åreneTerje Bruen Olsen
200013Personellsituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenestenClara Åse Arnesen, Terje Næss
200012Norske medisinstudenter i utlandetJannecke Wiers-Jenssen
200011Tilbakebetaling av studielån: En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjonVibeke Opheim
200010Utdanning frem til år 2015: Framtidig beholdning, tilgang og erstatningsbehovTerje Næss
20009Sykepleierutdanning i en reformtidBerit Karseth
20008Forskerrekruttering til bioproduksjon og foredling: Situasjonsbeskrivelse og behovsanslag mot 2015Lars Nerdrum
20007Forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren – et krevende mangfoldMagnus Gulbrandsen, Ingvild Marheim Larsen
20006Høyere utdanning i endring: Dokumentasjon og drøfting av kvalitetsutviklingstiltak ved seks norske universiteter og høgskoler 1989 – 1999Bjørn Stensaker
20005Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2000Egil Kallerud
20004Styring og regulering av sykepleier-, lærer- og ingeniørutdanningen i fire land: En sammenlignende studie av Norge, England, Finland og Nederland.Ida Katrine Riksaasen Hatlevik
20003Instituttsektoren: Katalog over forskningsenheteneOle Wiig, Bo Sarpebakken
20002Veksten i høyere utdanning: Et vellykket arbeidsmarkedspolitisk tiltak?Sverre Try
20001Departementenes FoU-engasjement: Utviklingstrekk på 1990-talletOle Wiig, Karl Erik Brofoss
199910Les instituts de recherche en Norvège. Catalogue des unités de recherche -Traduction francaise du rapport NIFU: Instituttkatalogen. Katalog over forskningsenhetene
19999Utlendighet eller utflukt? Norske studenters vurdering av å studere i utlandetJannecke Wiers-Jenssen
19998Lønnsutvikling blant nyutdannede akademikere: Tapte posisjoner?Clara Åse Arnesen, Sverre Try
19997Norsk forskningspolitikk foran et tidsskille? -Konferanserapport fra NIFUs konferanse om Regjeringens forskningsmeldingInge Ramberg, Hans Skoie (red.)
19996Yrkesretting av høyere utdanning? -En studie av offentlig politikk fra Ottosen-komiteen til i dagJens-Christian Smeby, Ellen Brandt
19995Forskerrekruttering til medisin og helsefag -Situasjonsbeskrivelse og behovsanslag mot år 2015Lars Nerdrum
19994Fra modernitet til tradisjon? -Styring og organisering av virksomheten ved Universitetet i TromsøJorunn Dahl, Bjørn Stensaker
19993Dimensjonering av høyere utdanning -Et komparativt perspektiv med særlig vekt på Storbritannia, Sverige og USAPer O. Aamodt
19992I lys av et norsk teknologiråd: Om internasjonal og nasjonal teknologivurdering -Empiriske observasjoner og teoretiske perspektiverRandi Søgnen
19991Internasjonalisering ved de norske høyere utdanningsinstitusjonene -Omfang og organisering av formaliserte institusjonelle aktiviteterHeidi Olsen
199821The Institute Sector in Norway -A Catalogue of Non-University Research Institutions
199820Rekrutteringsbehov i naturvitskaplege og teknologiske fag: Status i 1997. Prognosar mot 2015Ole-Johan Eikeland, Olaf Tvede
199819Gjennom videregående opplæring? Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra prosjektet Etniske minoriteterBerit Lødding
199818Evaluering av Reform 94: Sluttrapport fra NIFUs hovedprosjektLiv Anne Støren, Synnøve Skjersli, Per O. Aamodt
199817Forskning, kultur og autonomi -Et bidrag til debatten om den frie universitetsforskningHans Skoie, Øyvind Såtvedt
199816Rekrutteringsbehov i humanistisk forsking: Status 1987-1995. Prognosar mot 2015Ole-Johan Eikeland
199815Rekrutteringsbehov i samfunnsvitskapleg forsking: Status 1985-1995. Prognosar mot 2015Ole-Johan Eikeland
199814Statsbudsjettet 1999 -En oversikt over bevilgningsforslag og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskningEgil Kallerud
199813Rekruttering til norsk forskning: status og behovsanslag mot år 2015Olaf Tvede, Bo Sarpebakken
199812Fagfellevurdering som forskningspolitisk vikremiddel: En studie av fordelingen av frie midler i Norges forskningsrådLiv Langfeldt
199811Etableringen av et fond for markeds- og distribusjonsforsknings i 1971 -Strategier, interesser og konflikterTerje Emblem
199810FoU ved statlige høgskolerSvein Kyvik, Ole-Jacob Skodvin
19989Basic Research in Innovation and Science Policy -A Report from NIFU and the STEP GroupEgil Kallerud (red.)
19988Lærlingsituasjonen i Oslo -Kartlegging av behov for lærlinger i Oslo kommunes bydeler, etater og virksomheterLiv Anne Støren
19987Forskningsressurser i universitets- og høgskolesektoren -Status og utviklingstrekkDag W. Aksnes, Susanne Lehmann Sundnes
19986Instituttsektoren i norsk forskning -Erfaringer med nytt finansieringssystem for forskningsinstitutter. Ressurser. Finansieringsstruktur.Karl Erik Brofoss, Ole Wiig, Bo Sarpebakken
19985Utvidet utbytte? -Norske studenter i Glasgow, Stockholm, Berlin og KøbenhavnBjørn Stensaker, Jannecke Wiers-Jenssen
19984Med eller uten rett -Evaluering av Reform 94: Underveisrapport 1997 fra prosjektet Etniske minoriteterBerit Lødding
19983På oppløpssida -Evaluering av Reform 94: Underveisrapport 1997 fra NIFUs hovedprosjektRolf Edvardsen, Synnøve Skjersli, Liv Anne Støren, Birgitta Szanday, Per O. Aamodt
19982Grunnforskning i innovasjons- og forskningspolitikk -Rapport fra NIFU og STEP-gruppenEgil Kallerud (red.)
19981Norsk forskning i internasjonale tidsskrifter -Sammenligning med andre land belyst ved bibliometriske makrodataTerje Bruen Olsen
199716Instituttsektoren -Katalog over forskningsenhetene
199715Stipendiater og doktorgradsgjennomføring i en overgangstidOlaf Tvede, Ole-Jacob Skodvin, Bo Sarpebakken
199714Statsbudsjettet 1998 -En oversikt over bevilgningsforslag og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskningEgil Kallerud
199713Hovedtrekk ved norsk studiefinansiering -Delrapport 3 fra StudiefinansieringsprosjektetPer Olaf Aamodt
199712Et lån til å leve med? -Situasjonen for tilbakebetalere av studielån -Delrapport 2 fra StudiefinansieringsprosjektetJane Baekken
199710Vitenskap, teknologi og allmendannelse -Innlegg om vitenskap og teknologi i skole, medier og opinionEgil Kallerud, Svien Sjøberg (red.)
19979Hva er forskningskvalitet? En intervjustudie blant norske forskereMagnus Gulbrandsen, Liv Langfeldt
19978Kvinner i mannsdominerte yrker -En analyse av yrkeskarriere og lønnstruktur blant realister og sviliøkonomerClara Åse Arnesen, Jane Baekken
19977Science, Technology and Citizenship -The Public Understanding of Science and Technology in Science Education and Research PolicySvein Sjøberg, Egil Kallerud (red.)
19976Fra hovedfag til doktorgradJens-Christian Smeby
19975Verneverdig eksperiment? -Evaluering av Lekfolkskonferansen om genmodifisert matRandi Søgnen
19974Forskningspolitisk rådgivning - erfaringer og synspunkterHans Skoie, Randi Søgnen (red.)
19973Studieløpet -Om tidsbrukvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valgLisbeth Berg
19972"For ellers får jeg ikke jobb etterpå…" -Søkning, opptak og progresjon i videregående opplæring blant tospråklig ungdom -Evaluering av Reform 94: Underveisrapport høsten 1996Berit Lødding
19971Etter halvgått løp -Rekruttering og gjennomstrømning i videregående opplæring etter Reform 94 -Evaluering av Reform 94: Underveisrapport høsten 1996Nils Vibe, Rolf Edvardsen, Nina Sandberg
19969Statsbudsjettet 1997 - En oversikt over bevilgningsforslag, nye stillinger og prioriteringer som berører universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskningEgil Kallerud
19968Organisasjonsutvikling og ledelse -Bruk og effekter av evalueringer på universiteter og høyskolerBjørn Stensaker
19967Instituttsektoren i norsk forskning -Ressurser. Personale. Instituttevalueringer. Internasjonalt perspektiv på instituttforskningenOle Wiig (red.)
19966Oppdrags- og programforskning ved universitetene -Konsekvenser for forskernes problemvalg og forskningens kvalitetJens-Christian Smeby
19965Midt i eksplosjonen. Søking og opptak til høyere utdanning i 1993Nina Sandberg
19964FoU-ressurser i Norge og andre landTerje Bruen Olsen
19963Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endringÅse Gornitzka, Svein Kyvik, Ingvild Marheim Larsen
19962Doktorgrader og forskeropplæring: internasjonale erfaringer og perspektiver -En sammenlikning av 9 OECD-landOlaf Tvede, Svein Kyvik
19961Kvalitet i høyere utdanning: Teori, empiri og praksisRita Karlsen, Bjørn Stensaker (red.)