NIFU-rapporter

I tabellen nedenfor finner du årets NIFU-rapporter.  For eldre årganger klikk på linkene under:

2016, 2015, 201420132012, 20112010, 2009, 2008, 2007, 2006, 20052004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996.

NIFU utgir også sporadisk rapporter som ikke inngår i rapportserien. Disse finner du her.
Rapporter i PDF-format kan lastes ned gratis. Papirversjon kan bestilles for kr. 159 pr. stk.

by-ncAlle NIFUs publikasjoner har følgende Creative Commons rettigheter:
Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal (CC BY-NC 4.0)

 

Nr.TittelForfatter(e)
1Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne Kari Vea Salvesen, Rune Borgan Reiling
2Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU i 2015: Ressurser og vitenskapelig publiseringKristoffer Rørstad, Susanne Lehmann Sundnes
3Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015Bo Sarpebakken, Sverre Søyland Ubisch
4Utdanningsforskning i Norge 2015: Ressurser og resultaterHebe Gunnes, Elisabeth Hovdhaugen, Bjørn Magne Olsen
5Bioteknologisk FoU 2015: Ressursinnsats og resultaterPål Børing, Dag W. Aksnes, Kaja Wendt
6Norwegian Polar Research & Svalbard Research: Publication AnalysisDag W. Aksnes
7Skolebidragsindikatorer i videregående skole: Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012Eifred Markussen, Martin Flatø, Rune Borgan Reiling
8Towards regional innovation systems in Norway? An explorative empirical analysisSverre J. Herstad, Tore Sandven
9Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering Silje Maria Tellmann, Per Olaf Aamodt, Mari Elken, Even Hellan Larsen, Sveinung Skule
10Doktorgradskandidater i Norge: Forskeropplæring, arbeidsvilkår og karriereforventningerIngvild Reymert, Kjersti Nesje, Taran Thune
11Constraints and possibilities : A comparative study of public support to industry-oriented research and developmentMichael Spjelkavik Mark, Espen Solberg, Bo Sarpebakken, Christian Hambro
12Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiereRoger André Federici, Cay Gjerustad, Karin Vaagland, Even Hellan Larsen, Ester Rønsen, Elisabeth Hovdhaugen
13Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of NorwayEspen Solberg, Silje Maria Tellmann, Siri Aanstad, Dag Aksnes, Inge Ramberg, Pål Børing
15Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017 : Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1TJørgen Sjaastad, Fazilat Siddiq, Robin Ulriksen, Cathrine Tømte
17Matematikk på nye måter : Erfaringer fra pilotering av Dragonbox ved 10 skoler i Skedsmo kommuneFazilat Siddiq, Markus M. Bugge, Robin Ulriksen, Cathrine Tømte
18Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016 : Hovedresultater og dokumentasjonOle Wiig, Bjørn Magne Olsen
20Evaluering av videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC 2016-2017 : Et storskala videreutdanningstilbud for matematikklærere i barneskolenCathrine Tømte, Jørgen Sjaastad, Siri Aanstad