Publikasjoner fra NIFUs forløpere

Nedenfor finnes publikasjoner fra perioden 1955-1996. NIFU-rapporter fra 1996 og fremover finnes her. Publikasjoner før 1996 har hatt ulike betegnelser, men kan sammenfattes i to ulike serier:

Rapport-serier:

Arbeidsnotat-serier:

I tillegg finnes også oversikt over alle STEP-publikasjoner:

Forskningsrådenes fellesutvalg utga i 1957 rapporten «Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft«. NAVF var helt sentral i utarbeidelsen av denne rapporten og regnes som et av grunnlagsdokumentene for NIFUs tidlige virksomhet. Rapporten ble også trykt som særskilt vedlegg til Stortingsmelding nr. 72 (1957).