Historiske publikasjoner

Nedenfor finnes tidligere NIFU- og STEP-publikasjoner. NIFU-rapporter fra 1996 og fremover finnes her.

Rapporter og meldinger:

Annet:

STEP-publikasjoner:

Evalueringer av instituttet:

Forskningsrådenes fellesutvalg utga i 1957 rapporten «Om tilgangen på og behovet for akademisk arbeidskraft«. Mesteparten av rapporten var særtrykk av NAVF-meldinger fra 1955 og 1956. Rapporten ble også trykt som vedlegg til Stortingsmelding nr. 72 (1957).