Andre notater

Oversikt over noen tidligere arbeidsnotater og utkast. Ikke komplett.
ÅrDatoTittelForfattere
19691.janAkademikerregisteret
197212.junStudenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990
198126.febAnnonsebarometeretRoy Johansen
ÅrTittelForfatter
1976De nordiske land og CERN's GeV prosjekt -En studie av argumentasjon og beslutningsprosessArild O. Steine