Andre notater

Oversikt over noen tidligere arbeidsnotater og utkast. Ikke komplett.
ÅrDatoTittelForfattere
196702.12.1967Utredningsavdelingens bibliotek. Forslag til inndeling av bøker på fagområderKari Skrede
1968MarsObserverte tendenser innen artianerkullet 1951Karl Herredsvela
196901.01.1969Akademikerregisteret
197212.06.1972Studenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990
1976De nordiske land og CERN's GeV prosjekt -En studie av argumentasjon og beslutningsprosessArild O. Steine
198126.02.1981AnnonsebarometeretRoy Johansen