Meldinger 1954-1960

NAVFs utredningstab utga følgende meldinger i perioden 1955-1960:

ÅRNr.TittelForfatter
19551Prognoser for akademisk utdannet arbeidskraft - filologerTP
19552Tilgangen på sosialøkonomiske kandidaterSigmund Vangsnes
19553Tilgangen på juridiske kandidaterSigmund Vangsnes
19564Tilgangen på psykologerSigmund Vangsnes
19565Tilgang på teologerSigmund Vangsnes
19566Kandidatprognose for realisterSigmund Vangsnes
19567Tilgangen til de åpne studier ved UiO og UiBSigmund Vangsnes
19568Oversikter og prognoser for den høgre skolen (artianere)Sigmund Vangsnes
19569Oversikt og prognoser for filologerSigmund Vangsnes
19571Oversikter og prognoser for tannlegerSigmund Vangsnes
19572Oversikter og prognoser for legerSigmund Vangsnes, EHH
19573Oversikter og prognoser for siviløkonomerSigmund Vangsnes, EHH
19574Oversikter og prognoser for farmasøyterSigmund Vangsnes, EHH
19575Oversikter og prognoser for kandidater med magistergrad (mag.art.)Sigmund Vangsnes, EHH
19576Oversikter og prognoser for aktuarerSigmund Vangsnes, EHH
19581Sammenligning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved UiO og UiB for årene 1956 og 1957Sigmund Vangsnes, Ellen Bonnevie Seip(?)
19582Kandidatene fra UiO i årene 1935-1958Sigmund Vangsnes, EHH
19583Tilgangen til akademiske studier høsten 1958Sigmund Vangsnes, Kaare Sollund
19591Prognose over tilgangen på artianere og elever i den høgre skolen i årene 1959-1970Sigmund Vangsnes, rbr
19592Prognose over tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved universitet og høgskoler i Norge i årene 1959-1970Sigmund Vangsnes, gas, Kaare Sollund, Ellen Bonnevie Seip(?)
19593Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1958Sigmund Vangsnes, Ellen Bonnevie Seip(?)
19594Avvisning av søkere til den høgre skolen høsten 1958Sigmund Vangsnes, Ellen Bonnevie Seip(?)
19595Rekruttering til den høgre skolen i de enkelte fylker i tidsrommet 1950-1959Sigmund Vangsnes, bl
19601Prognose over tilgangen på leger for årene 1960-1970Sigmund Vangsnes, Kaare Sollund
19602Sammenligning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved UiO og UiB for årene 1956 og 1959Sigmund Vangsnes, rbr
19604Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1959Sigmund Vangsnes, Kaare Sollund
19605Prognose over tilgangen på og behovet for filologer årene 1960-1975Kaare Johny Andersen, Sigmund Vangsnes, ac