Meldinger 1954-1960

NAVFs utredningstab utga følgende meldinger i perioden 1955-1960:

ÅRNr.Tittel
19551Prognoser for akademisk utdannet arbeidskraft - filologer
19552Tilgangen på sosialøkonomiske kandidater
19553Tilgangen på juridiske kandidater
19564Tilgangen på psykologer
19565Tilgang på teologer
19566Kandidatprognose for realister
19567Tilgangen til de åpne studier ved UiO og UiB
19568Oversikter og prognoser for den høgre skolen (artianere)
19569Oversikt og prognoser for filologer
19571Oversikter og prognoser for tannleger
19572Oversikter og prognoser for leger
19573Oversikter og prognoser for siviløkonomer
19574Oversikter og prognoser for farmasøyter
19575Oversikter og prognoser for kandidater med magistergrad (mag.art.)
19576Oversikter og prognoser for aktuarer
19581Sammenligning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved UiO og UiB for årene 1956 og 1957
19582Kandidatene fra UiO i årene 1935-1958
19583Tilgangen til akademiske studier høsten 1958
19591Prognose over tilgangen på artianere og elever i den høgre skolen i årene 1959-1970
19592Prognose over tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved universitet og høgskoler i Norge i årene 1959-1970
19593Sammenlikning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved universitetene i Bergen og Oslo for årene 1956-1958
19594Avvisning av søkere til den høgre skolen høsten 1958
19595Rekruttering til den høgre skolen i de enkelte fylker i tidsrommet 1950-1959
19601Prognose over tilgangen på leger for årene 1960-1970
19602Sammenligning mellom prognose og faktisk tilgang på kandidater i de åpne studier ved UiO og UiB for årene 1956 og 1959
19604Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1959
19605Prognose over tilgangen på og behovet for filologer årene 1960-1975