Meldinger 1961-1968

Fra 1961 ble NAVFs utredningstab omgjort til en egen avdeling. I denne perioden utga avdelingen en serie kalt «Utredninger om akademisk arbeidskraft» i perioden 1961-1966, deretter en serie kalt «Utredninger om forskning og høyere utdanning» i perioden 1967-1969. Begge seriene går under betegnelsen «Meldinger»

ÅrNr.TittelForfattere
19611Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1960Sigmund Vangsnes, Tone Holter
19612Prognose over tilgangen på juridiske kandidater årene 1960-1975
19613Prognose over tilgangen på sosialøkonomer årene 1961-1975Kirsten Bergersen
19614Prognose over tilgangen på teologer årene 1961-1975Kaare Andersen
19615Elevutviklingen i den høgre skolen i 10-årsperioden 1950-1960 - for hele landet og de enkelte fylkerSigmund Vangsnes
19621Elevsituasjonen i realskole, gymnas og linjedelt ungdomsskole skoleåret 1961/62 - i hele landet og de enkelte fylkerSigmund Vangsnes
19622Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1961Sigmund Vangsnes
19623Elev- og lærersituasjonen i folkeskolen (barne- og ungdomsskoletrinnet), framhaldskolen, realskolen og gymnaset, økonomisk gymnas og folkehøgskolenKaare Andersen
19631Elevsituasjonen i realskole, gymnas og linjedelt ungdomsskole skoleåret 1962/63 - i hele landet og de enkelte fylkerAnne Colban, Bjarne Nordby
19632Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1962Tone Holter, Sigmund Vangsnes
19633Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980Kaare Andersen, Sigmund Vangsnes
19641Privatister til examen artium og realskoleeksamenKaare Andersen
19642Prognose over antall artianere frem til 1975 med anslag over fordeling etter poengsum til examen artiumEllen Bonnevie Seip
19643Prognose over tilgangen på og behovet for arkitekterKaare Andersen, Sigmund Vangsnes
19644Tilgang på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske lærestederSigmund Vangsnes, Tone Holter
19645Prognose over tilgangen på leger i tiden fram til 1980 og noen foreløpige betraktninger for tiåret 1981-1990Ragnvald Hove
19646Elevsituasjonen i realskole, gymnas og ungdomsskole skoleåret 1963/64 - i hele landet og de enkelte fylker
19651Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske lærestederSigmund Vangsnes, Tone Holter
19652Prognose over tilgangen på tannleger i tiden fram til 1985Ragnvald Hove, Ellen Bonnevie Seip
19653Søkningen til allmennutdannende skoler, fag- og yrkesskoler og lukkede studier ved universitetet og høgskoler høsten 1963Sigmund Vangsnes
19654Norske doctores kreert i tidsrommet 1920-1964. Fagområde, alder og tidsavstand fra embetseksamen til doktorgradGuttorm Nørstebø, Hans Skoie
19655Elevtilgangen i 3. klasse i realskole og gymnas skoleåret 1964/65Sigmund Vangsnes
19661Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske læresteder i 1965Tone Holter, Sigmund Vangsnes
19662Mangler eller ikke utgitt
19663Statistisk oversikt over det vitenskapelige personale ved norske universiteter og høgskoler i 1965Hans Skoie
19671Rekruttering av artianere og karakterer til examen artium. En undersøkelse av fire artiumskullSigmund Vangsnes
19672En modell for beregning av fremtidig studenttilgang, studentmasse og kandidatproduksjon i det postgymnasiale utdanningssystem i NorgeEva Birkeland
19673Tilgangen på nye studenter og samlet antall studenter ved norske og utenlandske lærestederTone Holter
19674Sammenheng mellom studieresultat, artiumskarakterer og en del andre faktorer. En undersøkelse av fire universitetsstudierEva Birkeland
19681Elevtilgang til gymnaset i prosent av årskullet skoleåret 1967/68Sigmund Vangsnes
19682Kandidater som avla lærerprøven i perioden 1905-1965Ragnvald Hove
19683Kandidater med lærerprøve med noen regneeksempler for perioden 1970-1975Ragnvald Hove
19684Folkeskolens andel av kandidater med lærerprøve. Noen regneeksempler for perioden 1975-1985Ragnvald Hove
19685Behovet for tannleger fram til 1985. Noen regneeksemplerEllen Bonnevie Seip
19686Kandidater fra enkelte samfunnsvitenskapelige studier og deres yrkerRolf Edvardsen
19687Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske lærestederTone Holter
19688Årsverk og utgifter ved institutter som er med i NAVF's forskningsstatistikk 1966Nils Petter Wedege, Stein Sanbo