Meldinger 1969-1990

Meldinger fortsatte som hovedpublikasjon også etter at Utredningsinstitutet ble etablert som selvstendig virksomhet i 1969. Instituttet ga ut meldinger frem til 1990 da rapporten tok over.

ÅrNr.TittelForfattere
19691Faktorer som påvirker artianernes studievalg. En oppfølgingsundersøkelse av artiumskullet 1963.Anne-Lise Østby
19692Elevtilgangen til gymnaset skoleåret 1968/69
19693Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19701Norske studenter ved innenlandske og utenlandske læresteder
19702Norske legers arbeidstidSingulf Olsen
19703Forskerrekruttering i Norge -Stipendiat og UniversitetHans Skoie, Marrigje Scobie, Ulf Torgersen
19704Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
19711Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
19712Antall studenter og kandidater, akademikerbestand og driftsutgifter ved universit og høgskoler. En del regneeksempler for perioden 1970-1990 utført ved hjelp av en simuleringsmodellEva Birkeland
19713Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19721Yrkesundersøkelse for jurister i 1970Rolf Edvardsen
19722Biologisk forskning i Norge -En analyse med spesiell vekt på grunnforskningens ressurser, organisasjon og innholdTorstein Engelskjøn
19723Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19724Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
19725Studenter, kandidater og ressursforbruk ved universiteter og høgskoler fram til 1990Tor Kobberstad
19726Yrkesundersøkelse for siviløkonomer, sosialøkonomer og statsøkonomer i 1970Anne Marie Ivås
19727Oseanografisk forskning i Norge -En oversikt over aktiviteter og ressurserTorleif M. Hauge
19731Yrkesundersøkelse for psykologer, fagpedagoger, statsvitere, sosiologer og etnografer i 1970Anne Marie Ivås
19732Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
19733Arbeidssituasjonen for det vitenskapelige personalet ved Universitetet i OsloStein Sandbo
19734Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19735Arbeidsmarkedet for nye akademikereTor Kobberstad, Knut Meier
19741Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1973Knut Meier
19742Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19743Arbeidsmuligheter for kandidater med samfunnsvitenskapelig utdanning. Del 1Anne Marie Ivås, Kari Melby
19744Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning Del 2Rolf Edvardsen
19745Forskningspolitiske spørsmål i norsk biologiNils Roll-Hansen, Hans Skoie
19746Arbeidsmiljøforskning
19747Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning Del 3Rolf Edvardsen, Anne Marie Ivås
19748Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1973 og våren 1974Knut Meier
19751Research relevant to Developing Countries
19752Arbeidsmuligheter for kandidater med juridisk og samfunnsvitenskapelig utdanning. Sammenfatning og konklusjonerTor Kobberstad
19753Høyere utdanning og arbeidsmarkedKnut Eriksen, Knut Meier
19754Norske forskere i 1960-årene -rekruttering og mobilitetBergljot Baklien, Kirsten Maus, Hans Skoie
19755Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19756Yrkesundersøkelse for filologer i 1973Anne Marie Ivås
19757Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1974Kristi Skårberg
19758Some Notes on Norwegian Social ScienceHans Skoie, Arild Steine
19759Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
19761Ideal og realitet i norsk forskningspolitikk -En studie av Hovedkomitéen for norsk forskningArild Oma Steine
19762Distriktshøgskolene -Universitetskopier eller alternative institusjoner?Ole Johan Sandvand
19763Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1975Kristi Skårberg
19764Norsk forskningspolitikk i lys av Regjeringens forskningsmelding
19765Arbeidsmuligheter for filologer -Noen regneeksempler over framtidig behov og tilgang
19766Psykologprofesjonen og dens omgivelserBergljot Baklien
19767Etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft -metoder og modellerTor Kobberstad
19768Norske studenter og kandidater ved innenlandske og utenlandske læresteder
19769Tilgang på artianere og nye elever til gymnaset
197610Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1975
197611Samfunnsvitenskapelig forskning i Norge: Personale, finansiering og rekrutteringOle Johan Sandvand, Hans Skoie
19771Arbeidsmarkedet for nye akademikere våren 1976
19772De nordiske land og internasjonalt organisert forskningssamarbeid
19773Norske studentar og kandidatar i 1976
19774Arbeidsmarkedet for nye akademikere høsten 1976
19775Yrkesundersøkelse for psykologer i 1976
19776De skandinaviske land og CERN's storakselerator 300 GeVArild Oma Steine
19777Profesjonalisering - samfunnsbehov eller gruppeinteresse?
19778Tilgang på artianere
19779Forskningspolitiske spørsmål i norsk medisin
19781Science Policy ResearchStuart Blume
19782Norske studentar og kandidatar i 1977
19783Arbeidsmarkedet 3 år etter eksamen for akademikere fra vårkullet 1974
19784Beregnet etterspørsel etter utdannet arbeidskraft i 1990Knut Eriksen
19785Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19791Norske studentar og kandidatar i 1978
19792Forskning og utredningsvirksomhet ved sykehus utenfor universitetssektoren
19793Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19794Rekruteringspersonalet i matematisk-naturvitenskapelige fag
19795Scientific Expertise and the Public
19796Psykologprofesjonen - Framvekst, praksis, evaluering
19797Yrkesunderesøkelse for realister, aktuarer og farmasøyter i1977
19798Social Prcesses of Utilization of Scientific KnowledgeRikard Stankiewicz
19801Norske studentar og kandidatar i 1979
19802Desentralisering av høgre utdanning og forskningSvein Kyvik
19803Arbeidsmarknaden eit halvt år etter eksamen
19804Skandinavisk naturvitenskap og teknologi omkring år 1900
19811The Norwegian Regional CollegesSvein Kyvik
19812Sosialpersonell fram til år 2000
19813Creating a New UniversityKaren Nossum Bie
19814Prestenes arbeidsforhold
19815Lønnsutvikling og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraftKnut Eriksen, Torgrim Kjølberg
19816Norske studenter og kandidater i 1980
19817Norske forskere i 1970-årene - rekruttering og mobilitetElisabeth Berge
19821Det Internasjonale Biologiske Program (IBP) i NorgeNils Roll-Hansen
19822Yrkesundersøkelse for teologer i 1980
19823Substitusjon på arbeidsmarkedet
19824Motivasjon, studium, yrke
19831Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19832Norsk forskningspolitikk
19833Arbeidsoppgaver og arbeidstidSvein Kyvik
19834Utstyr for eksperimentell forskning - situasjonen i norsk medisin og naturvitenskapEilif Hertel-Aas
19835Yrkeskarriere og samfunnsengasjementAnne Marie Borgersen, Rolf Edvardsen
19836Arbeidsmarkedsprognoser i Sverige, Danmark og NorgeKnut S. Eriksen, Reidun Grefsrud
19837Fra skolegang til poengsamlingFride Eeg-Henriksen
19841Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19842Offentlege innkjøp som industripolitikkRandi Søgnen
19843Rekruttering til forskningSvein Kyvik, Kirsten Voje
19844Utdanning og arbeidsmarked mot år 2000 Del 1Fride Eeg-Henriksen, Erik Hernæs, Knut Arild Larsen (red.)
19845UtholdenhetsprøvenSteinar Tamsfoss
19846Omstillings- og styringsoproblemer i høyere utdanning
19848Norsk forskningsorganisasjon i etterkrigstidenHans Skoie
19851Fremtidens jobber - En perspektivanalyse i grenselandet mellom sosiologi og makroøkonomiTom Colbjørnsen, Knut Arild Larsen
19852Utdanning og arbeidsmarked 1985Knut Arild Larsen (Red.)
19853Utstyr for forskningenWerner Christie Mathisen, Eilif Hertel-Aas
19854Grunnforskning og anvendt forskning ved universiteteneKirsten Wille Maus, Nils Roll-Hansen
19855Mellom næringsliv og grunnforskningJan Henrik Bjørnstad, Olaf Tvede
19856Internasjonal kontakt blant universitetsforskereKaren Nossum Bie
19857Instituttsektoren
19861Utdanning og arbeidsmarked 1986Fridtjov Thorkildsen (red.)
19862Instituttstørrelse, administrativ belastning og kostnader ved universiteteneSvein Kyvik, Terje Bruen Olsen
19863Instituttsektorens finansiering: mellom marked og byråkratiJan Henrik Bjørnstad
19864Sur nedbør -et storprosjekt i norsk miljøforskningNils Roll-Hansen
19865Ti år etter eksamenRolf Edvardsen
19871Rekruttering til norsk forskningNils Vibe
19872Utdanning og arbeidsmarked 1987Rolf Edvardsen (red.)
19881Utdanning og arbeidsmarked 1988Clara Åse Arnesen (red.)
19882Vitenskapelig publisering blant kvinnelige og mannlige universitetsforskereSvein Kyvik
19883Oppdragsforskning og ekstern finansiering -trussel eller glede for universitetene?Einar Ødegård
19891Instituttsektoren
19892Mellom akademia og markedWerner Christie Mathisen
19893Nytte og danning - en motsetning? - Universitet og samfunn i et historisk perspektivBerit Hyllseth
19894Universitetsinstituttene i fokusSvein Kyvik, Olaf Tvede, Einar Ødegård
19895Utdanning og arbeidsmarked 1989Jens-Christian Smeby, Liv Anne Støren (red.)
19896Yrkesretting; realitet eller retorikk?Lisbeth Berg
19897"Vi satser på kompetanse" - Opplæringspolitikk i tolv høyteknologi- og servicebedrifterEllen Brandt
19901Evalueringsopplegg for hovedinnsatsområdene - En drøftingHanne Marthe Narud, Randi Søgnen
19902Miljøforskning mellom vitenskap og politikk - En studie av forskningspolitikken omkring andre fase av storprosjektet "Sur nedbørs virkning på skog og fisk" (SNSF), 1976-1980Nils Roll-Hansen, Geir Hestmark