Notater 1958-1993

Listen er ikke komplett. Vil oppdateres etter hvert.

ÅrNr.TittelForfattere
19581Avvisning av søkere til den høgre skolen høsten 1957Sigmund Vangsnes
19661Meddelte doktorgrader i Norge i 1965Hans Skoie,
19662Meddelte lisensiatgrader i NorgeHans Skoie
19663Alder ved oppnåelse av doktorgrad i USA, Sverige og NorgeHans Skoie
19664Meddelte doktorgrader i USA, Sverige og NorgeHans Skoie
19665Noen data for å belyse forskningen i fysikk ved universitet og høgskolerHans Skoie
19666Utgifter og personale i norsk forskning 1963 - fordelt på fagområderHans Skoie
19681Antall norske studenter ved utenlandske akademiske læresteder i tiårsperioden 1958/59 - 1967/68. Fordeling på fag og studielandTone Holter(?)
19693Innsamling av yrkes- og næringsopplysninger m.v. til akademikerregisteretSingulf Olsen
19708Rekrutteringssituasjonen ved de høyere læresteder og litt om behovet for stillinger for kvalifiserte forskere på NAVFs budsjettHans Skoie
19701Antall forskere i Norge i 1985 - noen alternative regneeksemplerHans Skoie
19714Et bidrag til en drøfting av forskerrekruteringen i NorgeHans Skoie
19725En del data som belyser forskerrekruteringen
19735Forskningen -og spesielt forskerrekruteringen ved universitetene og høgskolene i lys av langtidsprogrammet 1974-1977 og stortingsmeldingen om høyere utdanningHans Skoie
19795Høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsisntitusjoner i Norge Fylkesvis oversikt
19825Finansiering av de nye doktorgradene
19833Universitetspersonalets kontakt med forskningsrådeneJostein Mykletun
19834Universitetspersonalets syn på sine forskningsmuligheterSvein Kyvik
19844Norsk forskningsorganisasjon og forskningspolitikk i etterkrigstidenHans Skoie, Anne Rollefsen
19845Evaluering av FoU-virksomhetHans Skoie, Sveinung Løkke
19851Behov for datautdanning
19852Offentlig forvaltning og forskningJan Henrik Bjørnstad, Elisabeth Selmer
19853Omstillinger i høyere utdanningOtto Hauglin
19854Forskning om arbeidsløshet
19855Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen - Kandidater uteksaminert fra universiteter og distriktshøgskoler 1983
19856Forskerstillinger: Søking og attraktivitet i perioden 1981-83Truls Vaa, Svein Olav Nås
19857Beslutninger om dimensjonering i høyere utdanningMaren Brit Baadshaug
19858The Role of Women in Higher EducationFride Eeg-Henriksen
19859Departemensmidler til forskningHans Skoie
198510Statsbudsjettet 1986
198511Trengsel eller trivsel? - Studentenes bruk og vurdering av universitetenes tilbudNils Vibe, Per Olaf Aamodt
198512Interne arbeidsmarkeder og profesjoner i offentlige etaterEllen Brandt
198513Rulett - En etterspørselsmodell for ulike typer arbeidskraftKnut Arild Larsen
19861Evaluering av NTNF's handlingsprogram for mikroelektronikk og databehandlingTor JakobKlette, Randi Søgnen
19862Forskerrekruttering til matematisk-naturvitenskapelige fagTruls Vaa
19863Staten og forskningsrådeneHans Skoie
19864Det Skjulte universitetEllen Brandt, Fride Eeg-Henriksen
19865Minervas sønner og døtreEllen Brandt
19866Statsbudsjettet 1987
19867Fra katedral til børs -Privatisering av høyere utdanning?
19868Belastning eller berikelse? - Yrkesaktivitet, omsorgsansvar og studenttillitsverv blant universitetsstudenterPer Olaf Aamodt
19869Forskerstillinger: Søkning til stillinger utlyst i perioden 1984-85Svein Olav Nås
198610DatautdanningTore Omholt
198611Forskning i den regionale høgskolesektorenInger Fruseth
198612Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen - Kandidater uteksaminert fra ingeniørhøgskolene 1984 og 1985
19871Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovThorleif Owren
19872Tid til studier? - Studenters bruk av tid på forskjellige aktiviteter en uke i mars 1985Lisbeth Berg, Per Olaf Aamodt
19873Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovTom Colbjørnsen, Knut Arild Larsen
19874Det norske forskningssystemet -noen hovedtrekk og utviklingstendenserHans Skoie, Sigmund Vangsnes
19875Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovTom Colbjørnsen, Knut Arild Larsen
19876Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1985 - En undersøkelse av kandidatene fra allmennlærerlinjene og førskolelærerlinjene ved lærerhøgskolene
19877Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovLisbeth Berg
19878Som fisken i havet?Olaf Tvede, Werner Christie Mathisen
19879Studenter og kandidater - Tabellhefte 1987
198710Statsbudsjettet 1988
19881Hovedinnsatsområdene i norsk forskningInger Fruseth
19881Regional spredning og oppbygging av kompetanseLiv Støren
19883Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1985 - Kandidater fra universiteter og høgskoler
19884Japan i kunnskapsfrontenKaren Nossum, Randi Søgnen, Sigmund Vangsnes
19885Ønske det, ville det - men gjøre det... - En undersøkelse av rekrutteringspotensialet til førskolelærerutdanningenLars Grue
19886Internasjonale sammenlikninger av høyere utdanning - Nøkkeltall om metodeproblemerClara Åse Arnesen
19887Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1986 - Kandidater fra de regionale høgskolene: Førskolelærere, Allmennlærere, Sosionomer, Barnevernpedagoger, Ingeniører
19888StudiemotivasjonLisbeth Berg
19889Doktorgrader i NorgeTerje Bruen Olsen
198810Statsbudsjettet 1989
198811Evaluering av samfunnsforskningHans Skoie, Karl Erik Brofoss
198812Norsk samfunnsvitenskap mot år 2010Kirsten Voje
198813Studentvelferd, studieorganisering og studieeffektivitetJens-Christian Smeby (red.)
19891Norsk fiskeriforskning på 80-talletWener Christie Mathisen
19892Randsoneinstitusjoner -en oversiktEinar Ødegård
19893Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1987 - Kandidater fra universiteter og høgskoler
19894Fire kvinneyrker og ett mannsyrke - En undersøkelse av arbeidsmarkedssituasjonen blant kvinner og menn for tre årskull nyutdannede høgskolekandidater
19895Den store utfordringen!Ole-Jacob Skodvin
19896Statsbudsjettet 1990
19897Forskerstillinger: Søkning til stillinger utlyst i perioden 1986-87Svein Olav Nås, Bo Sarpebakken
19898Forskerrekrutteringsbehov i landbrukssektoren mot år 2010Bo Sarpebakken, Ole-Jacob Skodvin
19901Norsk forskningspolitikk foran 1990-årene
19902Forskere og forvaltereÅse Gornitzka, Vera Schwach