Notater 1969-1993

Listen er ikke komplett. Vil oppdateres etter hvert.

ÅrNr.TittelForfattere
19693Innsamling av yrkes- og næringsopplysninger m.v. til akademikerregisteretSingulf Olsen
19714Et bidrag til en drøfting av forskerrekruteringen i NorgeHans Skoie
19725En del data som belyser forskerrekruteringen
19735Forskningen -og spesielt forskerrekruteringen ved universitetene og høgskolene i lys av langtidsprogrammet 1974-1977 og stortingsmeldingen om høyere utdanningHans Skoie
19795Høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsisntitusjoner i Norge Fylkesvis oversikt
19825Finansiering av de nye doktorgradene
19833Universitetspersonalets kontakt med forskningsrådeneJostein Mykletun
19834Universitetspersonalets syn på sine forskningsmuligheterSvein Kyvik
19844Norsk forskningsorganisasjon og forskningspolitikk i etterkrigstidenHans Skoie, Anne Rollefsen
19845Evaluering av FoU-virksomhetHans Skoie, Sveinung Løkke
19851Behov for datautdanning
19852Offentlig forvaltning og forskningJan Henrik Bjørnstad, Elisabeth Selmer
19853Omstillinger i høyere utdanningOtto Hauglin
19854Forskning om arbeidsløshet
19855Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19856Forskerstillinger: Søking og attraktivitet i perioden 1981-83Truls Vaa, Svein Olav Nås
19857Beslutninger om dimensjonering i høyere utdanningMaren Brit Baadshaug
19858The Role of Women in Higher EducationFride Eeg-Henriksen
19859Departemensmidler til forskningHans Skoie
198510Statsbudsjettet 1986
198511Trengsel eller trivsel?Nils Vibe, Per Olaf Aamodt
198512Interne arbeidsmarkeder og profesjoner i offentlige etaterEllen Brandt
198513RulettKnut Arild Larsen
19861Evaluering av NTNF's handlingsprogram for mikroelektronikk og databehandlingTor JakobKlette, Randi Søgnen
19862Forskerrekruttering til matematisk-naturvitenskapelige fagTruls Vaa
19863Staten og forskningsrådeneHans Skoie
19864Det Skjulte universitetEllen Brandt, Fride Eeg-Henriksen
19865Minervas sønner og døtreEllen Brandt
19866Statsbudsjettet 1987
19867Fra katedral til børs -Privatisering av høyere utdanning?
19868Belastning eller berikelsePer Olaf Aamodt
19869Forskerstillinger: Søkning til stillinger utlyst i perioden 1984-85Svein Olav Nås
198610DatautdanningTore Omholt
198611Forskning i den regionale høgskolesektorenInger Fruseth
198612Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen
19871Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovThorleif Owren
19872Tid til studier?Lisbeth Berg, Per Olaf Aamodt
19873Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovTom Colbjørnsen, Knut Arild Larsen
19874Det norske forskningssystemet -noen hovedtrekk og utviklingstendenserHans Skoie, Sigmund Vangsnes
19875Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovTom Colbjørnsen, Knut Arild Larsen
19876Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1985
19877Verkstedindustriens langsiktige kompetansebehovLisbeth Berg
19878Som fisken i havet?Olaf Tvede, Werner Christie Mathisen
19879Studenter og kandidater
198710Statsbudsjettet 1988
19881Hovedinnsatsområdene i norsk forskningInger Fruseth
19881Regional spredning og oppbygging av kompetanseLiv Støren
19883Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1985
19884Japan i kunnskapsfrontenKaren Nossum, Randi Søgnen, Sigmund Vangsnes
19885Ønske det, ville det -men gjøre det…Lars Grue
19886Internasjonale sammenlikninger av høyere utdanningClara Åse Arnesen
19887Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1986
19888StudiemotivasjonLisbeth Berg
19889Doktorgrader i NorgeTerje Bruen Olsen
198810Statsbudsjettet 1989
198811Evaluering av samfunnsforskningHans Skoie, Karl Erik Brofoss
198812Norsk samfunnsvitenskap mot år 2010Kirsten Voje
198813Studentvelferd, studieorganisering og studieeffektivitetJens-Christian Smeby (red.)
19891Norsk fiskeriforskning på 80-talletWener Christie Mathisen
19892Randsoneinstitusjoner -en oversiktEinar Ødegård
19893Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen 1987
19894Fire kvinneyrker og ett mannsyrke
19895Den store utfordringen!Ole-Jacob Skodvin
19896Statsbudsjettet 1990
19897Forskerstillinger: Søkning til stillinger utlyst i perioden 1986-87Svein Olav Nås, Bo Sarpebakken
19898Forskerrekrutteringsbehov i landbrukssektoren mot år 2010Bo Sarpebakken, Ole-Jacob Skodvin
19901Norsk forskningspolitikk foran 1990-årene
19902Forskere og forvaltereÅse Gornitzka, Vera Schwach