NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo. 

10.00–13.00: Faglig forspill

Parallellsesjoner rundt sentrale dagsaktuelle temaer som kvalitet i høyere utdanning og forskning, omstilling og grønn innovasjon, tidlig innsats i opplæringa, fag- og yrkesopplæring, og indikatorutvikling for en bedre forsknings- og innovasjonspolitikk.

14.00–17.00: Jubileumskonferanse

Innledninger og debatter med blant andre kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen, tidligere direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén og tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

18.00–23.00: Jubileumsmiddag og fest

Programmet oppdateres fortløpende