NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo. 

11.00-13.00: Faglig forspill

Enkel lunsj ved ankomst.

Parallellsesjoner om sentrale dagsaktuelle temaer som kvalitet i høyere utdanning og forskning, omstilling og grønn innovasjon, tidlig innsats i opplæringa, fag- og yrkesopplæring, og indikatorutvikling for en bedre forsknings- og innovasjonspolitikk.

NB! Har du meldt deg på faglig forspill kan du fritt velge hvilket forspill du vil delta på uten å registrere dette. Det er bare å møte opp.

 • Faglig forspill 1: Hva slags forsknings- og innovasjonspolitikk skal til for å få til det grønne skiftet?
 • Faglig forspill 2: Åpen publisering på rett vei?
 • Faglig forspill 3: Skal vi leke eller lære i barnehagen?
 • Faglig forspill 4: Bør det innføres en rett til læreplass?
 • Faglig forspill 5: Hvem skal sørge for kvalitet i høyere utdanning?

Klikk her for oversikt over de faglige forspillene.

13.00-14.00: Registrering, kaffe og mingling

14.00-17.00: Jubileumskonferanse

14.00-14.35: Åpning av konferansen ved NIFUs direktør Sveinung Skule og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

14.35-15.30: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

Diskusjon om lange linjer mellom skole og arbeidsliv, i arbeidsmarkedstilpasningen for kandidater med høyere utdanning, og i forskningen. Du møter blant andre:

 • Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Kristin Clemet, daglig leder i Civita
 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere kunnskapsminister
 • Mathilde Tybring-Gjedde, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
 • Eifred Markussen, forsker ved NIFU
 • Liv Anne Støren, forsker ved NIFU
 • Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU
 • Kaja Wendt, seniorrådgiver ved NIFU

Forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich leder sekvensen.

15.30-16.00: Pause

16.00-17.00: Forskningens rolle i politikkutforming

Hva slags kunnskapsgrunnlag trenger vi for å styre, utvikle og lede i utdannings- og forskningssektoren? Får vi den kunnskapen vi trenger? Hva er manglene i kunnskapsgrunnlaget og i samspillet mellom de som forsker på utdanning og forsking og de som trenger kunnskap for å styre, lede og utvikle?

Først et panel med brukere av forskningsbasert kunnskap bestående av

 • Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU

Deretter panelsamtale mellom:

 • Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning
 • Kristin Clemet, daglig leder i Civita
 • Arvid Hallén, tidligere direktør i Norges forskningsråd
 • Sverker Sörlin, idehistoriker, professor, offentlig utreder, tidligere medlem av svenske regjeringens rådgivende organ for forskningspolitikk

Direktør ved NIFU Sveinung Skule leder sekvensen.

17.00-18.00: Jubileumsmingling, servering av drikke og oppspill til mat

Fra 18.00: Jubileumsmarkering med servering

Ca. 21.30: Jubileumsdisco

Programmet oppdateres fortløpende