Statistikk

21/10/2013

NIFU har det nasjonale ansvaret for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede FoU- og innovasjonssystem. Her inngår utarbeidelse av FoU-statistikk så vel som videreutvikling og drift av Forskepersonalregisteret samt tilrettelegging og analyse av data fra vitenskapelig publisering og patentering.

Forvaltning og drift av databaser og registre som underlag for statistikk og indikatorer for innsats og resultater av forskning og innovasjon, utgjør en stor og viktig arbeidsoppgave. Målet er å bidra aktivt til utviklingen av bedre og mer relevante indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og innovasjonspolitikk i Norge så vel som internasjonalt.Her finner du lenker til FoU-statistikk og NIFUs øvrige statistikksider:

Ansatte ved området Statistikk og Indikatorer (SI) har oppgaver knyttet til FoU-statistikk, aktivitet ved forskningsinstituttene, doktorgradsstatistikk, statsbudsjettanalyser, patenter og varemerker og bibliometri. Området Forskning og innovasjon (FI) har også oppgaver knyttet til statsbudsjettanalyser og bibliometri.

Et utvalg av NIFUs databaser og registre