Tidligere undersøkelser

Nedenfor listes tidligere undersøkelser. Klikk her for å gå tilbake til pågående undersøkelser.

Instituttsektoren:

Helseforetakene

UoH-sektoren

FoU-statistiske tilleggsundersøkelser

  • Velferdsforskning 2011 (Avsluttet)
  • Velferdsforskning 2013 (Avsluttet)
  • Marin FoU og havbruksforskning 2011 (Avsluttet)
  • Marin og havbruk 2013 (Avsluttet)
  • Bioteknologisk FoU 2011 (Avsluttet)
  • Bioteknologisk FoU 2013 (Avsluttet)
  • Utdanningsforskning 2013 (Avsluttet)
  • Kartlegging av klima-, miljø- og polarforskning 2014 (Avsluttet)
  • Kartlegging av FoU-ressurser til bioteknologi, marin og havbruk og landbruk og mat 2016 (Avsluttet)

Andre