Nøkkeltall forskningsinstitutter 2017

Rapportering av nøkkeltall og FoU-statistikk for forskningsinstitutter 2017

Etter avtale med Norges forskningsråd innhenter NIFU nøkkeltall og FoU-statistiske data fra forskningsinstitutter underlagt retningslinjer for statlig basisfinansiering.
Skjema for rapporteringen og veiledning for utfylling av skjemaet finnes på denne siden. Opplysninger som rapporteres i skjemaets del 1-4 vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig på instituttnivå i Forskningsrådets årsrapporter. Rapporterte data vil også bli benyttet for beregning av indikatorer som anvendes i datagrunnlaget for utregning av resultatbasert grunnbevilgning for instituttsektoren. Skjemaets del 5 – FoU-statistikk – vil bare bli benyttet til statistiske formål.

Webskjema for rapportering
Følgebrev, skjema og veiledning

Frist for rapporteringen er fredag 6. april 2018

Spørsmål vedrørende rapporteringen kan rettes til:
Kristoffer Rørstad (e-post: kristoffer.rorstad@nifu.no), tlf. 92 81 97 22, eller
Bo Sarpebakken (e-post: bo.sarpebakken@nifu.no), tlf. 96 09 40 42.