3375 resultater for "".


Lene Kirstine Korseberg

Forsker 2

+4795811145
lene.korseberg@nifu.no

Faglige interesser

  - Rettsvitenskap og rettsfilosofi
  - Statlig styring og statens rolle i utdanningen
  - Styringsverktøyer i offentlig sektor
  - Pedagogisk filosofi

Ansattprofil

1 2 3 338