3323 resultater for "".


Lina Ingeborgrud

Forsker 2

(+47) 41654857
lina.ingeborgrud@nifu.no

Faglige interesser

  - Relasjoner teknologi, vitenskap og samfunn
  - Innovasjon i miljøvennlig byutvikling
  - Kunnskapsutvikling og sosial læring i by- og transportplanlegging
  - Transdisiplinær og translokal læring
  - Tverrfaglighet
  - Bruk- og domestisering av teknologi
  - Forskningspolitikk
  - Populærvitenskapelig formidling

Ansattprofil

1 2 3 333