2777 resultater for "".


Frida Felicia Vennerød-Diesen

Forsker 3

(+47) 470 25 550
frida.vennerod@nifu.no

Faglige interesser

  - Barns utvikling
  - Metodetilpasning til barn
  - Kvantitative forskningsmetoder

Ansattprofil

Marte E. S. Ulvestad

Forsker 3

(+47) 99 45 85 30
marte.eline.ulvestad@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Mikroøkonometri
  - Helseøkonomi

Ansattprofil

1 2 3 278