Agnete Vabø

Forsker 1, bistilling

Hovedstilling ved OsloMet – storbyuniversitetet

Særlig kompetanse
 • Komparative studier av kunnskapsorganisasjoner og endringsprosesser i høyere utdanning
 • Analyser av rekrutteringsmønstre
 • Evalueringsforskning
Bakgrunn / utdanning
 • 2002: Dr.polit., Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosiologi.
 • 1993-1998: Stipendiat og forsker 3 ved Norsk senter for forskning i ledelse-, organisasjon og styring (LOS-senteret), UiB
 • 1993: Cand. Polit., Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosiologi
faglige interesser
 • Høyere utdanningsinstitusjoner
 • Organisering av akademisk arbeid
 • Utdanningspolitikk
 • Rekruttering til høyere utdanning og forskning
 • Relasjonen høyere utdanning og arbeidsliv
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 415 85 185 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling