Arne Martin Fevolden

Forsker 2, permisjon
Særlig kompetanse
 • Innovasjonspolitikk
 • Innovasjonssystemer og evolusjonær økonomi
 • Forsvarsindustri
 • IKT-industri
Bakgrunn / utdanning
 • 2011: Forsker 2, NIFU
 • 2008-2011: Seniorforsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • 2007: Konsulent Sparebank 1, Livsforsikring
 • 2007: Dr. polit., Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), UiO
 • 2003-2004: Marie Curie fellowship/ SPRU, University of Sussex
 • 2002-2007: Stipendiat v/ Senter for teknologi innovasjon og kultur (TIK), UiO
 • 2001: Cand. Polit. UiO
faglige interesser
 • Eksport av forsvarsmateriell
 • Utviklingen av IKT-industrien
 • Prosessinnovasjoner
utskriftsvennlig format
(+47) 975 72 636 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling