Berit Lødding

Forsker 1
Bakgrunn / utdanning
  • Cand. polit. i sosialantropologi
faglige interesser
  • Gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring generelt og blant minoritetsspråklige spesielt
  • Yrkes- og utdanningsveiledning
  • Valg og bortvalg av realfag
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 466 85 801 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling