Bjørn Magne Olsen

Seniorrådgiver

 

 

Særlig kompetanse
  • Data- og statistikkproduksjon
  • NIFUs registre og databaser (Institusjonsregisteret, Forskerpersonalregisteret, FoU-databasen)
  • Presentasjon av statistikk på papir og nett
  • Utarbeiding av spørreskjema på nett
  • Excel
Bakgrunn / utdanning
  • Høgskolekandidat, Den Polytekniske Høyskolen (nå en del av Høyskolen Kristiania) - 1999
  • Ansatt på NIFU siden 1998, først som IKT-konsulent i administrasjonen, fra 2012 rådgiver/seniorrådgiver på området Statistikk og indikatorer
faglige interesser
  • FoU-statistikk
utskriftsvennlig format
(+47) 481 61 853 Statistikk & indikatorer
  • Rapporter og notater