Cathrine Edelhard Tømte

Forsker 1, bistilling
Bakgrunn / utdanning
  • 2009-: NIFU
  • 2008-2009: Forsker, ITU, Nettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo
  • 2008: Analytiker, CERI; Centre for Educational Research and Innovation, OECD
  • 2006-2007: Rådgiver, ITU; nettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo
  • 2005: Dr. Art., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kommunikasjon, samarbeid, organisasjon, læring og IKT
  • 1996-1999: Førstekonsulent, Norsk inst. for kvinnestudier og kjønnsforskning (NIKK)
  • 1995: Cand. philol. (Litteraturvitenskap, Fransk, Europeisk historie, kultur og politikk), Universitetet i Oslo
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94 Høyere utdanning
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling